Προσευχή | proseuxi.gr
Αρχική » Κυριακοδρομιο » Ευαγγέλιο Αγίων Θεοφανείων 6-1-2019

Ευαγγέλιο Αγίων Θεοφανείων 6-1-2019

Το Ευαγγέλιο Αγίων Θεοφανείων 6-1-2019

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα των Αγίων Θεοφανείων (Ματθ. Γ´ 13-17) – Η βάφτιση του Ιησού Χριστού

Το Ευαγγέλιο Αγίων Θεοφανείων 6-1-2019

13 Τότε παραγίνεται ὁ ᾿Ιησοῦς ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἐπὶ τὸν ᾿Ιορδάνην πρὸς τὸν ᾿Ιωάννην τοῦ βαπτισθῆναι ὑπ᾿ αὐτοῦ. 14 ὁ δὲ ᾿Ιωάννης διεκώλυεν αὐτὸν λέγων· ἐγὼ χρείαν ἔχω ὑπὸ σοῦ βαπτισθῆναι, καὶ σὺ ἔρχῃ πρός με; 15 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπε πρὸς αὐτόν· ἄφες ἄρτι· οὕτω γὰρ πρέπον ἐστὶν ἡμῖν πληρῶσαι πᾶσαν δικαιοσύνην· τότε ἀφίησιν αὐτόν·

16 καὶ βαπτισθεὶς ὁ ᾿Ιησοῦς ἀνέβη εὐθὺς ἀπὸ τοῦ ὕδατος· καὶ ἰδοὺ ἀνεῴχθησαν αὐτῷ οἱ οὐρανοί, καὶ εἶδε τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ καταβαῖνον ὡσεὶ περιστερὰν καὶ ἐρχόμενον ἐπ᾿ αὐτόν· 17 καὶ ἰδοὺ φωνὴ ἐκ τῶν οὐρανῶν λέγουσα· οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα.

Απόδοση σε νεολληνική το Ευαγγέλιο Αγίων Θεοφανείων

13 Τότε έρχεται ο Ιησούς από τη Γαλιλαία στον Ιορδάνη, εκεί που ήταν ο Ιωάννης, για να βαφτιστεί από αυτόν. 14 Mα ο Ιωάννης τον εμπόδιζε λέγοντας: Εγώ έχω ανάγκη να βαφτιστώ από σένα κι έρχεσαι εσύ σε εμένα; 15 Του αποκρίθηκε τότε ο Ιησούς: Μην επιμένεις τώρα, γιατί το σωστό για μας είναι με τον τρόπο αυτό να εκπληρώσουμε όλο το νόμο. Τότε σταμάτησε να τον εμποδίζει.

16 Βαφτίστηκε, λοιπόν, ο Ιησούς και βγήκε αμέσως από το νερό. Ξαφνικά τότε, οι ουρανοί ανοίχτηκαν γι’ αυτόν και είδε το Πνεύμα του Θεού να κατεβαίνει σαν περιστέρι και να έρχεται πάνω του. 17 Κι ακούστηκε μια φωνή από τους ουρανούς, που έλεγε: Αυτός είναι ο Γιος μου ο αγαπητός, μέσω του οποίου εκδήλωσα την εύνοιά μου!

Και μη ξεχνάτε! Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό μας Δελτίο για να μαθαίνετε νέα και ενημερώσεις…

Ενημερωτικο Δελτιο

Σχετικά άρθρα με «Το Ευαγγέλιο Αγίων Θεοφανείων 6-1-2019»:

Αγία Θεοφάνεια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού
«Ούτος εστίν ο υιός μου ο αγαπητός»
Ο Μεγάλος Αγιασμός πότε πίνεται;
Αγρυπνία Τιμίου Προδρόμου στον Πειραιά
Χιόνια στο Άγιον Όρος 2019 – Μονή Διονυσίου (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

Ακολουθήστε μας:
googleplus instagram

Προσθέστε Σχόλιο