Προσευχή | proseuxi.gr
Αρχική » Κυριακοδρομιο » Ευαγγέλιο Κυριακής Αγίων Δώδεκα Αποστόλων 30-6-2019

Ευαγγέλιο Κυριακής Αγίων Δώδεκα Αποστόλων 30-6-2019

Το Ευαγγέλιο Κυριακής της Πεντηκοστής 16-6-2019 Ευαγγέλιο Κυριακής Αγίων Δώδεκα Αποστόλων 30-6-2019 Ευαγγέλιο Κυριακής Ζ΄ Ματθαίου

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής Αγίων Δώδεκα Αποστόλων (Ματθ. θ΄ 36, ι΄ 1-8)

Το Ευαγγέλιο Κυριακής Αγίων Δώδεκα Αποστόλων 30-6-2019

Τῷ καιρῷ ἐκεῖνῳ, ἰδὼν ὁ Ἰησοῦς τοὺς ὄχλους ἐσπλαγχνίσθη περὶ αὐτῶν ὅτι ἦσαν ἐκλελυμένοι καὶ ἐρριμμένοι ὡς πρόβατα μὴ ἔχοντα ποιμένα. Καὶ προσκαλεσάμενος τοὺς δώδεκα μαθητὰς αὐτοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν πνευμάτων ἀκαθάρτων ὥστε ἐκβάλλειν αὐτὰ καὶ θεραπεύειν πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν.

Τῶν δὲ δώδεκα ἀποστόλων τὰ ὀνόματά ἐισι ταῦτα· πρῶτος Σίμων ὁ λεγόμενος Πέτρος καὶ Ἀνδρέας ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ, Ἰάκωβος ὁ τοῦ Ζεβεδαίου καὶ Ἰωάννης ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ, Φίλιππος καὶ Βαρθολομαῖος, Θωμᾶς καὶ Ματθαῖος ὁ τελώνης, Ἰάκωβος ὁ τοῦ Ἁλφαίου καὶ Λεββαῖος ὁ ἐπικληθεὶς Θαδδαῖος, Σίμων ὁ Κανανίτης καὶ Ἰούδας ὁ Ἰσκαριώτης ὁ καὶ παραδοὺς αὐτόν. Τούτους τοὺς δώδεκα ἀπέστειλεν ὁ Ἰησοῦς παραγγείλας αὐτοῖς λέγων· Εἰς ὁδὸν ἐθνῶν μὴ ἀπέλθητε, καὶ εἰς πόλιν Σαμαριτῶν μὴ εἰσέλθητε· πορεύεσθε δὲ μᾶλλον πρὸς τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα οἴκου Ἰσραήλ. Πορευόμενοι δὲ κηρύσσετε λέγοντες ὅτι Ἤγγικεν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. Ἀσθενοῦντας θεραπεύετε, λεπροὺς καθαρίζετε, νεκροὺς ἐγείρετε, δαιμόνια ἐκβάλλετε· δωρεὰν ἐλάβετε, δωρεὰν δότε.

Απόδοση σε νεολληνική το Ευαγγέλιο Κυριακής των Αγίων Πάντων

Εκεῖνο τόν καιρό, ὃταν εἶδε ὁ Ἰησοῦς τόν κόσμο, τούς σπλαχνίστηκε, γιατί ἦταν ταλαιπωρημένοι καί ἐγκαταλειμμένοι σάν πρόβατα πού δέν ἔχουν ποιμένα. Κάλεσε τότε τούς δώδεκα μαθητές του καί τούς ἔδωσε τήν ἐξουσία πάνω στά δαιμονικά πνεύματα, γιά νά μποροῦν νά τά διώχνουν, καί νά μποροῦν νά θεραπεύουν κάθε ἀσθένεια καί κάθε ἀδυναμία.

Τά ὀνόματα τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῦ Ἰησοῦ εἶναι τά ἑξῆς: Πρῶτος ὁ Σίμων, πού λέγεται Πέτρος, κι ὁ ἀδερφός του ὁ Ἀνδρέας· ὁ Ἰάκωβος, γιός τοῦ Ζεβεδαίου, κι ὁ ἀδερφός του ὁ Ἰωάννης· ὁ Φίλιππος κι ὁ Βαρθολομαῖος, ὁ Θωμάς κι ὁ Ματθαῖος ὁ τελώνης, ὁ Ἰάκωβος, γιός τοῦ Ἀλφαίου, καί ὁ Λεββαῖος, πού ἐπονομάστηκε Θαδδαῖος· ὁ Σίμων ὁ Κανανίτης κι ὁ Ἰούδας ὁ Ἰσκαριώτης, αὐτός πού τόν πρόδωσε. Αὐτούς τούς δώδεκα τούς ἔστειλε ὁ Ἰησοῦς νά κηρύξουν, καί τούς ἔδωσε τίς ἑξῆς παραγγελίες: «Μήν πάρετε τό δρόμο γιά τήν περιοχή πού κατοικοῦν εἰδωλολάτρες καί μήν μπεῖτε σέ πόλη Σαμαρειτῶν. Προτιμῆστε νά πᾶτε στούς Ἰσραηλίτες πού ἔχουν πλανηθεῖ. Ὅπου πάτε, νά κηρύττετε λέγοντας πώς ἔφτασε ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Νά θεραπεύετε τούς ἀρρώστους, νά ἀνασταίνετε τούς νεκρούς, νά γιατρεύετε τούς λεπρούς, νά κάνετε καλά τούς δαιμονισμένους. Δωρεάν τά λάβατε, δωρεάν καί νά τά δίνετε».

Και μη ξεχνάτε! Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό μας Δελτίο για να μαθαίνετε νέα και ενημερώσεις…

Ενημερωτικο Δελτιο

Σχετικά άρθρα με «Ευαγγέλιο Κυριακής Αγίων Δώδεκα Αποστόλων 30-6-2019»:

Απόστολος Κυριακής Αγίων Δώδεκα Αποστόλων 30-6-2019
Το Ευαγγέλιο Κυριακής των Αγίων Πάντων 23-6-2019
Ποιοι ήταν οι Άγιοι Απόστολοι;
Οι Άγιοι είναι πλήθος αμέτρητο…

Ακολουθήστε μας:
instagram youtube

Προσθέστε Σχόλιο