Προσευχή | proseuxi.gr
Ευαγγέλιο Κυριακής Ζ´ Λουκά 7-11-2021 Ευαγγέλιο Κυριακής - Τα Εισόδια της Υπεραγίας Θεοτόκου 21-11-2021 Ευαγγέλιο Κυριακής Ι´ Λουκά 5-12-2021 Ευαγγέλιο Κυριακής προ της Χριστού Γεννήσεως 19-12-2021 Ευαγγέλιο Κυριακής μετά τα Φώτα 9-1-2022 Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΔ´ Λουκά 23-1-2022 Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΖ´ Ματθαίου 6-2-2022 Ευαγγέλιο Κυριακής του Ασώτου 20-2-2022
Αρχική » Κυριακοδρομιο » Ευαγγέλιο Κυριακής μετά τα Φώτα 9-1-2022

Ευαγγέλιο Κυριακής μετά τα Φώτα 9-1-2022

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής μετά τα Φώτα (Ματθ. δ´ 12-17)

Το Ευαγγέλιο Κυριακής μετά τα Φώτα 9-1-2022

Tῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἀκούσας δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς ὅτι ᾿Ιωάννης παρεδόθη, ἀνεχώρησεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, καὶ καταλιπὼν τὴν Ναζαρὲτ ἐλθὼν κατῴκησεν εἰς Καπερναοὺμ τὴν παραθαλασσίαν ἐν ὁρίοις Ζαβουλὼν καὶ Νεφθαλείμ, ἵνα πληρωθῇ τὸ ρηθὲν διὰ ῾Ησαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος· γῆ Ζαβουλὼν καὶ γῆ Νεφθαλείμ, ὁδὸν θαλάσσης, πέραν τοῦ ᾿Ιορδάνου, Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν, ὁ λαὸς ὁ καθήμενος ἐν σκότει εἶδε φῶς μέγα καὶ τοῖς καθημένοις ἐν χώρᾳ καὶ σκιᾷ θανάτου φῶς ἀνέτειλεν αὐτοῖς.

᾿Απὸ τότε ἤρξατο ὁ ᾿Ιησοῦς κηρύσσειν καὶ λέγειν· μετανοεῖτε· ἤγγικε γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

Απόδοση σε νεολληνική το Ευαγγέλιο Κυριακής μετά τα Φώτα

Εκείνο τον καιρό, όταν άκουσε ο Ιησούς πως συνέλαβαν τον Ιωάννη κι αναχώρησε στη Γαλιλαία. Άφησε όμως τη Ναζαρέτ και ήρθε και εγκαταστάθηκε στην παράκτια Καπερναούμ, στην περιοχή του Ζαβουλών και του Νεφθαλείμ, έτσι που να βρει την εκπλήρωσή της η προφητεία του προφήτη Ησαΐα, που λέει: Στην πατρίδα του Ζαβουλών και στην πατρίδα του Νεφθαλείμ, πάνω στον παράκτιο δρόμο, πέρα από τον Ιορδάνη, στη Γαλιλαία που κατοικείται από εθνικούς, ο λαός που παρέμενε στο σκοτάδι είδε φως λαμπρό, και για κείνους που παρέμεναν σε τόπο και σκιά θανάτου, φως ανέτειλε για αυτούς.

Από τότε άρχισε ο Ιησούς να κηρύττει και να λέει: Μετανοείτε, γιατί έχει φτάσει η βασιλεία των ουρανών.

Χειροποίητα Εργόχειρα από το Άγιο Όρος και τα Μοναστήρια μας

Ολα τα Αγιορειτικα εργοχειρα εδω

Σχετικά άρθρα με «Ευαγγέλιο Κυριακής μετά τα Φώτα 9-1-2022»:

Απόστολος Κυριακής μετά τα Φώτα 9-1-2022
Ευαγγέλιο Κυριακής μετά της Χριστού Γεννήσεως 26-12-2021
Απόστολος Κυριακής μετά της Χριστού Γεννήσεως 26-12-2021
Ευαγγέλιο Κυριακής προ της Χριστού Γεννήσεως 19-12-2021
Απόστολος Κυριακής προ της Χριστού Γεννήσεως 19-12-2021

Ακολουθήστε μας:
youtube

Προσθέστε Σχόλιο