Προσευχή | proseuxi.gr
Αρχική » Προσευχη » Προσευχη στον Κυριο » Καταβασίες των Χριστουγέννων (ΒΙΝΤΕΟ)

Καταβασίες των Χριστουγέννων (ΒΙΝΤΕΟ)

Καταβασίες των Χριστουγέννων (ΒΙΝΤΕΟ)

Καταβασίες των Χριστουγέννων

Οι Καταβασίες των Χριστουγέννων ψάλλονται από τις 21 Νοεμβρίου μέχρι τις 24 Δεκεμβρίου. Στις 25 Δεκεμβρίου και στις 31 Δεκεμβρίου όπου είναι η Απόδοση της Εορτής των Χριστουγέννων οι καταβασίες είναι διπλές: αυτές δηλαδή του πεζού κανόνος και οι ιαμβικές «Έσωσε λαόν…». Από την 26η μέχρι και την 30η Δεκεμβρίου ψάλλονται μόνο οι ιαμβικές.

Οι Καταβασίες των Χριστουγέννων

Ωδή α΄.
Χριστός γεννάται, δοξάσατε· Χριστός εξ ουρανών, απαντήσατε· Χριστός επί γης, υψώθητε· άσατε τω Κυρίω πάσα η γή καί εν ευφροσύνη ανυμνήσατε, λαοί, ότι δεδόξασται.

Ωδή γ΄.
Τω πρό τών αιώνων εκ Πατρός γεννηθέντι αρρεύστως Υιώ και επ’ εσχάτων εκ Παρθένου σαρκωθέντι ασπόρως Χριστώ τω Θεώ βοήσωμεν· Ο ανυψώσας το κέρας ημών άγιος ει, Κύριε.

Ωδή δ΄.
Ράβδος εκ τής ρίζης Ιεσσαί καί άνθος εξ αυτής, Χριστέ, εκ τής Παρθένου ανεβλάστησας· εξ όρους ο αινετός κατασκίου δασέος ήλθες σαρκωθείς εξ απειράνδρου ο άϋλος και Θεός· δόξα τη δυνάμει σου, Κύριε.

Ωδή ε΄.
Θεός ών ειρήνης, Πατήρ οικτιρμών, τής μεγάλης Βουλής σου τον Άγγελον ειρήνην παρεχόμενον απέστειλας ημίν· όθεν θεογνωσίας πρός φώς οδηγηθέντες, εκ νυκτός ορθρίζοντες δοξολογούμέν σε, Φιλάνθρωπε.

Ωδή ς΄.
Σπλάγχνων Ιωνάν έμβρυον απήμεσεν ενάλιος θήρ, οιον εδέξατο· τη Παρθένω δε ενοικήσας ο Λόγος και σάρκα λαβών διελήλυθε φυλάξας αδιάφθορον· ης γαρ ουχ υπέστη ρεύσεως, τήν τεκούσαν κατέσχεν απήμαντον.

Ωδή ζ΄.
Οι παίδες ευσεβεία συντραφέντες δυσσεβούς προστάγματος καταφρονήσαντες, πυρός απειλήν ουκ επτοήθησαν, αλλ’ εν μέσω τής φλογός εστώτες έψαλλον· Ο των πατέρων Θεός ευλογητός ει.

Ωδή η΄.
Θαύματος υπερφυούς η δροσοβόλος εξεικόνισε κάμινος τύπον· ου γαρ ούς εδέξατο φλέγει νέους, ως ουδέ πυρ τής θεότητος Παρθένου ήν υπέδη νηδύν. Διό ανυμνούντες αναμέλψωμεν· ευλογείτω η κτίσις πάσα τον Κύριον, και υπερυψούτω εις πάντας τους αιώνας.

Ακούστε τις Καταβασίες των Χριστουγέννων τις οποίες ψάλλει ο Ανδρέας Αγγελής.

Και μη ξεχνάτε! Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό μας Δελτίο για να μαθαίνετε νέα και ενημερώσεις…

Ενημερωτικο Δελτιο

Σχετικά άρθρα με «Καταβασίες των Χριστουγέννων»:

Προσευχή όταν πίνουμε Αγιασμό
Αληθινά Χριστούγεννα – Ο Χριστός γεννάται στις καρδιές μας
Περιμένοντας τα Χριστούγεννα…
Προσευχή για γαλήνη και ψυχική ηρεμία
Ο Άγιος Παΐσιος για τα Χριστούγεννα

Ακολουθήστε μας:
googleplus

Προσφορές - Proseuxi.Shop

Προσθέστε Σχόλιο