Προσευχή | proseuxi.gr
Αρχική » Επικαιροτητα » Παράκληση στον Άγιο Λουκά τον Ιατρό στη Βέροια (ΦΩΤΟ)

Παράκληση στον Άγιο Λουκά τον Ιατρό στη Βέροια (ΦΩΤΟ)

Παράκληση στον Άγιο Λουκά τον Ιατρό στη Βέροια (ΦΩΤΟ)

Παράκληση στον Άγιο Λουκά τον Ιατρό στη Βέροια (ΦΩΤΟ)

Την Τρίτη 17 Αυγούστου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στον Εσπερινό και στην Παράκληση του Αγίου Λουκά του Ιατρού, στον υπό κατασκευή Ιερό Ναό του στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας.

Στο τέλος ο Σεβασμιώτατος, όπως κάθε Τρίτη απόγευμα που τελείται η Παράκληση του Αγίου Λουκά του Ιατρού, ανέγνωσε την σχετική ευχή.

Η Ιερά Ακολουθία μεταδόθηκε απευθείας στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως μας, στην αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος 90.2 FM».

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: Μᾶς ἀξίωσε καί φέτος ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ καί τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου νά ἑορτάσουμε τήν πάνσεπτο Κοίμηση καί τήν ἔνδοξο μετάστασή της, καθώς, ὅπως ψάλλουμε, «τάφος καί νέκρωσις αὐτήν οὐκ ἐκράτησεν». Δέν ἦταν, δηλαδή, δυνατόν νά παραμείνει νεκρή μέσα στόν τάφο αὐτή πού ἦταν ἡ Μητέρα τῆς Ζωῆς, ἡ Μητέρα τοῦ Κυρίου μας, ἀλλά ὁ Υἱός της «πρός τήν ζωήν μετέστησεν». Τήν πῆρε κοντά του γιά νά ζεῖ τήν ἀτελεύτητη ζωή καί τή δόξα στόν οὐρανό.

Ἡ Κοίμηση τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, γράφει ὁ ἅγιος Λουκᾶς, πρός τόν ὁποῖο ψάλαμε καί ἀπόψε τήν ἱερά Παράκληση, μᾶς θυμίζει τό ἐρώτημα πού βασανίζει κάθε ἄνθρωπο: «τί θά γίνει μέ μᾶς καί τί μᾶς περιμένει μετά τόν θάνατο».

Ἡ Ἁγία Γραφή καί ὁ λόγος τοῦ Κυρίου μας μᾶς ἀποκαλύπτουν αὐτό τό μυστικό. Μᾶς τό ἀποκαλύπτει καί τό ἀπολυτίκιο καί τό κοντάκιο τῆς μεγάλης ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου.

«Θέλω ὅλοι σας νά καταλάβετε», γράφει ὁ ἅγιος Λουκᾶς σέ ὁμιλία του γιά τήν ἑορτή, «γιατί ὁ θάνατος τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί Παρθένου Μαρίας δέν λέγεται θάνατος ἀλλά Κοίμηση.

Ὁ εὐαγγελιστής Ἰωάννης στό 20ο κεφάλαιο τῆς Ἀποκαλύψεως μιλάει γιά τόν πρῶτο καί τόν δεύτερο θάνατο. Ὁ πρῶτος μόνο θάνατος, ὁ ὁποῖος εἶναι ἀναπόφευκτος γιά ὅλους τούς ἀνθρώπους, περιμένει καί τούς ἁγίους καί τούς δικαίους. Ὁ δεύτερος, ὁ φοβερός καί αἰώνιος θάνατος, περιμένει τούς μεγάλους καί ἀμετανοήτους ἁμαρτωλούς, οἱ ὁποῖοι ἀρνήθηκαν τήν ἀγάπη καί τή δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ καί εἶναι καταδικασμένοι νά βρίσκονται αἰωνίως σέ κοινωνία μέ τόν διάβολο καί τούς ἀγγέλους του καί μακράν τοῦ Θεοῦ.

Στό Εὐαγγέλιο τοῦ ἴδιου μεγάλου ἀποστόλου καί εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου», συνεχίζει ὁ ἅγιος Λουκᾶς, «διαβάζουμε τά λόγια τοῦ Χριστοῦ, τά ὁποῖα εἶναι πολύ στενά συνδεδεμένα μέ ὅσα γράφει ἡ Ἀποκάλυψη: «ἀμήν ἀμήν λέγω ὑμῖν ὅτι ὁ τόν λόγον μου ἀκούων καί πιστεύων τῷ πέμψαντί με ἔχει ζωήν αἰώνιον καί εἰς κρίσιν οὐκ ἔρχεται, ἀλλά μεταβέβηκεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τήν ζωήν».

Τό ἀκοῦτε, τό καταλαβαίνετε;» ρωτᾶ ὁ ἅγιος Λουκᾶς. «Ὅλοι ὅσοι ὑπακούουν στόν λόγο τοῦ Χριστοῦ καί πιστεύουν στόν οὐράνιο Πατέρα του, ἀμέσως μετά τόν θάνατό τους θά περάσουν στήν αἰώνια ζωή. Δέν ὑπάρχει λόγος νά δικαστοῦν αὐτοί πού ἔχουν ζωντανή πίστη στόν Θεό καί ὑπακούουν στίς ἐντολές του.

Καί στούς μαθητές του εἶπε ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός: «ἀμήν λέγω ὑμῖν ὅτι ὑμεῖς οἱ ἀκολουθήσαντές μοι, ἐν τῇ παλιγγενεσίᾳ, ὅταν καθίσῃ ὁ Υἱός τοῦ ἀνθρώπου ἐπί θρόνου δόξης αὐτοῦ, καθίσεσθε καί ὑμεῖς ἐπί δώδεκα θρόνους κρίνοντες τάς δώδεκα φυλάς τοῦ Ἰσραήλ».

Δικαστές καί κατήγοροι θά εἶναι κατά τήν φοβερά Κρίση τοῦ Θεοῦ οἱ ἀπόστολοι τοῦ Χριστοῦ καί, βεβαίως, εἶναι τελείως ἀδύνατο νά φαντασθοῦμε νά δικάζονται ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος, ὁ Βαπτιστής τοῦ Κυρίου Ἰωάννης, οἱ μεγάλοι προφῆτες τοῦ Θεοῦ, ὁ Ἠλίας καί ὁ Ἐνώχ, τούς ὁποίους τούς πῆρε ὁ Θεός ζωντανούς στόν οὐρανό, ὅλο τό ἀμέτρητο πλήθος τῶν μαρτύρων τοῦ Χριστοῦ, οἱ δοξασμένοι ἀπό τόν Θεό ἅγιοι καί θαυματουργοί.

Ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος ὑπῆρξε», συνεχίζει ὁ ἅγιος Λουκᾶς, «ἄχραντος ναός τοῦ Σωτῆρος καί σ᾽αὐτήν κατοίκησε τό ἅγιο Πνεῦμα καί ἀπό τήν ἁγιωτάτη μήτρα της ἔλαβε τό ἀνθρώπινο σῶμα ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος κατέβηκε ἀπό τούς οὐρανούς. Γι᾽ αὐτό ὁ σωματικός της θάνατος δέν ἦταν θάνατος ἀλλά ἦταν Κοίμηση, ἦταν δηλαδή ἕνα ἄμεσο πέρασμα ἀπό τή βασιλεία τοῦ Θεοῦ πού εἶχε ἐντός της, ἀφοῦ μέσα της γεννήθηκε ὁ Χριστός, στή βασιλεία τῶν οὐρανῶν καί τήν αἰώνια ζωή.

Αὐτό μᾶς λέει καί τό κοντάκιο της μεγάλης ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου: «Τήν ἐν πρεσβείαις ἀκοίμητον Θεοτόκον, καί προστασίαις ἀμετάθετον ἐλπίδα, τάφος καί νέκρωσις οὐκ ἐκράτησεν».

Νά σκεφτόμαστε, ἀδελφοί μου», καταλήγει ὁ ἅγιος Λουκᾶς, «τή μακαρία Κοίμηση τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου καί νά θυμόμαστε τά λόγια τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ: «ἀμήν ἀμήν λέγω ὑμῖν ὅτι ὁ τόν λόγον μου ἀκούων καί πιστεύων τῷ πέμψαντί με ἔχει ζωήν αἰώνιον, καί εἰς κρίσιν οὐκ ἔρχεται, ἀλλά μεταβέβηκεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τήν ζωήν».

Καί ἐάν θέλουμε νά ζήσουμε καί ἐμεῖς αὐτό τό μεγάλο θαῦμα, αὐτή τή μεγάλη τιμή πού ἐπεφύλαξε ο Χριστός στήν Παναγία Μητέρα του, ἀλλά καί ὑποσχέθηκε σέ ὅλους ἐκείνους πού θά ζήσουν σύμφωνα μέ τίς ἐντολές του, ἄς προσπαθοῦμε νά ρυθμίσουμε καί ἐμεῖς τή ζωή μας σύμφωνα μέ αὐτές.

Καί μακάρι νά μᾶς ἀξιώσει ὁ Θεός νά γευθοῦμε καί ἐμεῖς τή μεγάλη αὐτή χαρά, διά πρεσβειῶν τῆς Παναγίας μας καί τοῦ ἁγίου Λουκᾶ, ἀρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως, τοῦ ἰατροῦ καί θαυματουργοῦ.

Φωτογραφικό υλικό

Και μη ξεχνάτε! Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό μας Δελτίο για να μαθαίνετε νέα και ενημερώσεις…

Ενημερωτικο Δελτιο

Σχετικά άρθρα με «Παράκληση στον Άγιο Λουκά τον Ιατρό στη Βέροια (ΦΩΤΟ)»:

Η εξόδιος ακολουθία του μακαριστού μητροπολίτη Περιστερίου κυρού Κλήμεντος
Θετικός στον κορωνοϊό ο Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος
Εορτή Αγίου Μύρωνος
Εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Παναγία Εκατονταπυλιανή Πάρου
Επιμνημόσυνη Δέηση για τα θύματα των Κατοχικών Δυνάμεων στο Κομμένο Άρτης

Ακολουθήστε μας:
youtube

Προσφορές - Proseuxi.Shop

Προσθέστε Σχόλιο