Προσευχή | proseuxi.gr
Γένεσις Κεφάλαιο 2 Αγία Γραφή Παλαία Διαθήκη Ψαλμοί Ψαλμός 25 Ψαλμοί Ψαλμός 39 Ψαλμός 65 Ψαλμός 119

Ψαλμοί Ψαλμός 119

Ψαλμοί Ψαλμός 119

᾿ῼδὴ τῶν ἀναβαθμῶν.
Ψαλμοί Ψαλμός 119

ΠΡΟΣ Κύριον ἐν τῷ θλίβεσθαί με ἐκέκραξα, καὶ εἰσήκουσέ μου. 2 Κύριε, ρῦσαι τὴν ψυχήν μου ἀπὸ χειλέων ἀδίκων καὶ ἀπὸ γλώσσης δολίας. 3 τί δοθείη σοι καὶ τί προστεθείη σοι πρὸς γλῶσσαν δολίαν; 4 τὰ βέλη τοῦ δυνατοῦ ἠκονημένα, σὺν τοῖς ἄνθραξι τοῖς ἐρημικοῖς. 5 οἴμοι! ὅτι ἡ παροικία μου ἐμακρύνθη, κατεσκήνωσα μετὰ τῶν σκηνωμάτων Κηδάρ. 6 πολλὰ παρῴκησεν ἡ ψυχή μου. 7 μετὰ τῶν μισούντων τὴν εἰρήνην ἤμην εἰρηνικός· ὅταν ἐλάλουν αὐτοῖς, ἐπολέμουν με δωρεάν.

Και μη ξεχνάτε! Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό μας Δελτίο για να μαθαίνετε νέα και ενημερώσεις…

Ενημερωτικο Δελτιο

Ακολουθήστε μας:
instagram youtube

Σχετικά άρθρα:
Ψαλμοί Ψαλμός 118
Ψαλμοί Ψαλμός 117
Ψαλμοί Ψαλμός 116
Βασιλειών Γ’ Κεφάλαιο 4
Βασιλειών Γ’ Κεφάλαιο 3

Προσθέστε Σχόλιο

Διάφορα

Εγγραφείτε στο Newsletter!

Εγγραφείτε στο Newsletter για να λαμβάνετε νέα & ενημερώσεις