Προσευχή | proseuxi.gr
Ψαλμοί Ψαλμός 2 Αγία Γραφή Παλαιά Διαθήκη Κατά Λουκάν Κεφάλαιο 1 Ψαλμοί Ψαλμός 46 Κριταί Κεφάλαιο 4 Ψαλμός 116 Ψαλμός 124

Ψαλμοί Ψαλμός 116

Ψαλμοί Ψαλμός 116

᾿Αλληλούϊα.
Ψαλμοί Ψαλμός 116

ΑΙΝΕΙΤΕ τὸν Κύριον, πάντα τὰ ἔθνη, ἐπαινέσατε αὐτόν, πάντες οἱ λαοί, 2 ὅτι ἐκραταιώθη τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἐφ᾿ ἡμᾶς, καὶ ἡ ἀλήθεια τοῦ Κυρίου μένει εἰς τὸν αἰῶνα.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας!   

Σχετικά άρθρα:
Ψαλμοί Ψαλμός 112
Ψαλμοί Ψαλμός 113
Ψαλμοί Ψαλμός 114
Ψαλμοί Ψαλμός 115
Βασιλειών Β’ Κεφάλαιο 4

Προσθέστε Σχόλιο

Εγγραφείτε στο Newsletter!

Εγγραφείτε στο Newsletter για να λαμβάνετε νέα & ενημερώσεις