Προσευχή | proseuxi.gr

Κατηγορία - Προς Εβραιους

Ρούθ Κεφάλαιο 1 Ρούθ Κεφάλαιο 3 Ψαλμοί Ψαλμός 57 Ψαλμοί Ψαλμός 59 Ψαλμός 64 Δευτερονόμιον Κεφάλαιο 4

Επιστολές Παύλου Προς Εβραίους Κεφάλαιο 9

Επιστολές Παύλου Προς Εβραίους Κεφάλαιο 9 Τὸ παλαιὸν ἁγιαστήριον τύπος τοῦ νέου Επιστολές Παύλου Προς Εβραίους Κεφάλαιο 9 Θ´\ΕΙΧΕ μὲν οὖν καὶ ἡ πρώτη σκηνὴ δικαιώματα λατρείας τό τε ῞Αγιον κοσμικόν· 2 σκηνὴ γὰρ κατεσκευάσθη ἡ πρώτη, ἐν ᾗ ἥ τε λυχνία...

Επιστολές Παύλου Προς Εβραίους Κεφάλαιο 7

Επιστολές Παύλου Προς Εβραίους Κεφάλαιο 7 Ο Ιησούς αρχιερεύς όπως ο Μελχισεδέκ Επιστολές Παύλου Προς Εβραίους Κεφάλαιο 7 Ζ´\ΟΥΤΟΣ γὰρ ὁ Μελχισεδέκ, βασιλεὺς Σαλήμ, ἱερεὺς τοῦ Θεοῦ τοῦ ὑψίστου, ὁ συναντήσας ᾿Αβραὰμ ὑποστρέφοντι ἀπὸ τῆς κοπῆς τῶν...

Βασιλειών Δ' Κεφάλαιο 1 Ψαλμός 86 Επιστολή Ιερεμίου Κεφάλαιο 1 Ψαλμός 67 Ψαλμός 88 Βασιλειών Β' Κεφάλαιο 4 Ψαλμός 120

Επιστολές Παύλου Προς Εβραίους Κεφάλαιο 6

Επιστολές Παύλου Προς Εβραίους Κεφάλαιο 6 ΣΤ´\ΔΙΟ ἀφέντες τὸν τῆς ἀρχῆς τοῦ Χριστοῦ λόγον ἐπὶ τὴν τελειότητα φερώμεθα, μὴ πάλιν θεμέλιον καταβαλλόμενοι μετανοίας ἀπὸ νεκρῶν ἔργων, καὶ πίστεως ἐπὶ Θεόν, 2 βαπτισμῶν διδαχῆς, ἐπιθέσεώς τε χειρῶν...

Εγγραφείτε στο Newsletter!

Εγγραφείτε στο Newsletter για να λαμβάνετε νέα & ενημερώσεις