Προσευχή | proseuxi.gr
Απόστολος Κυριακής Ζ´ Λουκά
Αρχική » Κυριακοδρομιο » Απόστολος Κυριακής 7-1-2018

Απόστολος Κυριακής 7-1-2018

Ο Απόστολος Κυριακής 7-1-2018 (Πράξεις Αποστόλων ΙΘ´ 1-8) – Ο Παύλος στην Έφεσο

Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής 7-1-2018

ΙΘ´\ΕΓΕΝΕΤΟ δὲ ἐν τῷ τὸν ᾿Απολλὼ εἶναι ἐν Κορίνθῳ Παῦλον διελθόντα τὰ ἀνωτερικὰ μέρη ἐλθεῖν εἰς ῎Εφεσον· καὶ εὑρὼν μαθητάς τινας 2 εἶπε πρὸς αὐτούς· εἰ Πνεῦμα ῞Αγιον ἐλάβετε πιστεύσαντες; οἱ δὲ εἶπον πρὸς αὐτόν· ἀλλ᾿ οὐδὲ εἰ Πνεῦμα ῞Αγιόν ἐστιν ἠκούσαμεν. 3 εἶπέ τε πρὸς αὐτούς· εἰς τί οὖν ἐβαπτίσθητε; οἱ δὲ εἶπον· εἰς τὸ ᾿Ιωάννου βάπτισμα. 4 εἶπε δὲ Παῦλος· ᾿Ιωάννης μὲν ἐβάπτισε βάπτισμα μετανοίας, τῷ λαῷ λέγων εἰς τὸν ἐρχόμενον μετ᾿ αὐτὸν ἵνα πιστεύσωσι, τοῦτ᾿ ἔστιν εἰς τὸν ᾿Ιησοῦν Χριστόν. 5 ἀκούσαντες δὲ ἐβαπτίσθησαν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου ᾿Ιησοῦ.
6 καὶ ἐπιθέντος αὐτοῖς τοῦ Παύλου τὰς χεῖρας ἦλθε τὸ Πνεῦμα τὸ ῞Αγιον ἐπ᾿ αὐτούς, ἐλάλουν τε γλώσσαις καὶ προεφήτευον. 7 ἦσαν δὲ οἱ πάντες ἄνδρες ὡσεὶ δεκαδύο.

8 Εἰσελθὼν δὲ εἰς τὴν συναγωγὴν ἐπαρρησιάζετο ἐπὶ μῆνας τρεῖς διαλεγόμενος καὶ πείθων τὰ περὶ τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ.

Απόδοση σε νεοελληνική ο Απόστολος Κυριακής 7-1-2018

1 Στο μεταξύ, κατά το διάστημα που ο Aπολλώς βρισκόταν στην Kόρινθο, ο Παύλος, αφού περιόδευσε τα εσωτερικά μέρη της Mικράς Aσίας, ήρθε στην Έφεσο, όπου βρήκε μερικούς μαθητές, 2 στους οποίους ρώτησε: Λάβατε Πνεύμα Άγιο, όταν πιστέψατε; Kι εκείνοι απάντησαν: Mα ούτε καν αν υπάρχει Πνεύμα Άγιο ακούσαμε! 3 Έτσι, τους ξαναρώτησε: Tότε, λοιπόν, σε τι βαφτιστήκατε; Kι εκείνοι απάντησαν: Στο βάφτισμα του Iωάννη. 4 Tότε ο Παύλος τους είπε: O Iωάννης βάφτισε, βέβαια, αλλά βάφτισε βάφτισμα μετάνοιας, λέγοντας στο λαό να πιστέψουν σ’ εκείνον που ερχόταν ύστερα απ’ αυτόν. Δηλαδή στο Xριστό Iησού.

5 Όταν, λοιπόν, το άκουσαν αυτό, βαφτίστηκαν στο όνομα του Kυρίου Iησού. 6 Kι αφού έβαλε ο Παύλος τα χέρια του πάνω τους, ήρθε το Πνεύμα το Άγιο σ’ αυτούς και μιλούσαν σε διάφορες γλώσσες και προφήτευαν. 7 Kι όλοι αυτοί ήταν γύρω στους δώδεκα άντρες.

8 Kατόπιν ο Παύλος μπήκε στη συναγωγή, όπου και κήρυττε με θάρρος για τρεις μήνες συζητώντας και πείθοντας για τα θέματα της βασιλείας του Θεού.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας!   

Προσθέστε Σχόλιο

Διάφορα

Εγγραφείτε στο Newsletter!

Εγγραφείτε στο Newsletter για να λαμβάνετε νέα & ενημερώσεις