Προσευχή | proseuxi.gr
Ευαγγέλιο Αγίων Θεοφανείων
Αρχική » Κυριακοδρομιο » Ευαγγέλιο Αγίων Θεοφανείων 06-01-2018

Ευαγγέλιο Αγίων Θεοφανείων 06-01-2018

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα των Αγίων Θεοφανείων (Ματθ. γ´ 13-17) – Η βάφτιση του Ιησού Χριστού

Ευαγγέλιο Αγίων Θεοφανείων 06-01-2018

13 Τότε παραγίνεται ὁ ᾿Ιησοῦς ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἐπὶ τὸν ᾿Ιορδάνην πρὸς τὸν ᾿Ιωάννην τοῦ βαπτισθῆναι ὑπ᾿ αὐτοῦ. 14 ὁ δὲ ᾿Ιωάννης διεκώλυεν αὐτὸν λέγων· ἐγὼ χρείαν ἔχω ὑπὸ σοῦ βαπτισθῆναι, καὶ σὺ ἔρχῃ πρός με; 15 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπε πρὸς αὐτόν· ἄφες ἄρτι· οὕτω γὰρ πρέπον ἐστὶν ἡμῖν πληρῶσαι πᾶσαν δικαιοσύνην· τότε ἀφίησιν αὐτόν· 16 καὶ βαπτισθεὶς ὁ ᾿Ιησοῦς ἀνέβη εὐθὺς ἀπὸ τοῦ ὕδατος· καὶ ἰδοὺ ἀνεῴχθησαν αὐτῷ οἱ οὐρανοί, καὶ εἶδε τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ καταβαῖνον ὡσεὶ περιστερὰν καὶ ἐρχόμενον ἐπ᾿ αὐτόν· 17 καὶ ἰδοὺ φωνὴ ἐκ τῶν οὐρανῶν λέγουσα· οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα.

Απόδοση σε νεολληνική το Ευαγγέλιο Αγίων Θεοφανείων

13 Tότε έρχεται ο Iησούς από τη Γαλιλαία στον Iορδάνη, εκεί που ήταν ο Iωάννης, για να βαφτιστεί από αυτόν. 14Mα ο Iωάννης τον εμπόδιζε λέγοντας: Eγώ έχω ανάγκη να βαφτιστώ από σένα κι έρχεσαι εσύ σε εμένα; 15Tου αποκρίθηκε τότε ο Iησούς: Mην επιμένεις τώρα, γιατί το σωστό για μας είναι με τον τρόπο αυτό να εκπληρώσουμε όλο το νόμο. Tότε σταμάτησε να τον εμποδίζει. 16Bαφτίστηκε, λοιπόν, ο Iησούς και βγήκε αμέσως από το νερό. Ξαφνικά τότε, οι ουρανοί ανοίχτηκαν γι’ αυτόν και είδε το Πνεύμα του Θεού να κατεβαίνει σαν περιστέρι και να έρχεται πάνω του. 17Kι ακούστηκε μια φωνή από τους ουρανούς, που έλεγε: Aυτός είναι ο Γιος μου ο αγαπητός, μέσω του οποίου εκδήλωσα την εύνοιά μου!

Εγγραφείτε στο Newsletter μας!   

Σχετικά άρθρα:
Πανήγυρις Καθεδρικού Ναού Τιμίου Προδρόμου Νεαπόλεως
Κάλαντα Φώτων – Αγίων Θεοφανείων

Προσθέστε Σχόλιο

Διάφορα

Εγγραφείτε στο Newsletter!

Εγγραφείτε στο Newsletter για να λαμβάνετε νέα & ενημερώσεις