Προσευχή | proseuxi.gr
Αρχική » Κυριακοδρομιο » Ευαγγέλιο Κυριακής μετά της Χριστού Γεννήσεως 31-12-2017

Ευαγγέλιο Κυριακής μετά της Χριστού Γεννήσεως 31-12-2017

Ευαγγέλιο Ευαγγέλιο Κυριακής του Ασώτου

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής μετά της Χριστού Γεννήσεως (Μαρκ. α´ 1-8)

Ευαγγέλιο Κυριακής μετά της Χριστού Γεννήσεως 31-12-2017 (Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής και το κήρυγμά του)

1 Αρχή τοῦ εὐαγγελίου ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, υἱοῦ τοῦ Θεοῦ.

2 ῾Ως γέγραπται ἐν τοῖς προφήταις, ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου ἔμπροσθέν σου· 3 φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ, 4 ἐγένετο ᾿Ιωάννης βαπτίζων ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. 5 καὶ ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν πᾶσα ἡ ᾿Ιουδαία χώρα καὶ οἱ ῾Ιεροσολυμῖται, καὶ ἐβαπτίζοντο πάντες ἐν τῷ ᾿Ιορδάνῃ ποταμῷ ὑπ᾿ αὐτοῦ ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν. 6 ἦν δὲ ὁ ᾿Ιωάννης ἐνδεδυμένος τρίχας καμήλου καὶ ζώνην δερματίνην περὶ τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ, καὶ ἐσθίων ἀκρίδας καὶ μέλι ἄγριον. 7 καὶ ἐκήρυσσε λέγων· ἔρχεται ὁ ἰσχυρότερός μου ὀπίσω μου, οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς κύψας λῦσαι τὸν ἱμάντα τῶν ὑποδημάτων αὐτοῦ.

8 ἐγὼ μὲν ἐβάπτισα ὑμᾶς ἐν ὕδατι, αὐτὸς δὲ βαπτίσει ὑμᾶς ἐν Πνεύματι ῾Αγίῳ.

Απόδοση σε νεολληνική το Ευαγγέλιο Κυριακής μετά της Χριστού Γεννήσεως

1 Η αρχή του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, του Γιου του Θεού.

2 Όπως έχει γραφτεί στους προφήτες, είναι τούτη: Να! Πριν από σένα στέλνω εγώ τον αγγελιαφόρο μου. Αυτός θα προετοιμάσει το δρόμο πού ναι να διαβείς. 3 Θα ‘ναι κάποιος που θα φωνάζει μέσα στην έρημο: Ετοιμάστε το δρόμο του Κυρίου! Ίσια κάντε τα μονοπάτια του! 4 Έτσι, λοιπόν, παρουσιάστηκε ο Ιωάννης, που βάφτιζε στην έρημο και κήρυττε βάφτισμα μετάνοιας για τη συγχώρηση των αμαρτιών. 5 Κι ερχόταν προς αυτόν ο κόσμος απ’ όλη τη χώρα της Ιουδαίας καθώς και οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ, και βαφτίζονταν απ’ αυτόν όλοι στον ποταμό Ιορδάνη, αφού εξομολογούνταν τις αμαρτίες τους. 6 Και ήταν ο Ιωάννης ντυμένος με τρίχες καμήλας και φορούσε μια δερμάτινη ζώνη στη μέση του. Και για φαγητό έτρωγε ακρίδες και μέλι άγριο. 7 Κήρυττε λοιπόν λέγοντας: Έρχεται κατόπι μου ο δυνατότερός μου, του οποίου εγώ δεν είμαι άξιος ούτε καν να σκύψω και να λύσω το λουρί των υποδημάτων του.

8 Εγώ, βέβαια, σας βάφτισα με νερό, εκείνος όμως θα σας βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο.

Και μη ξεχνάτε! Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό μας Δελτίο για να μαθαίνετε νέα και ενημερώσεις…

Ενημερωτικο Δελτιο

Ακολουθήστε μας:
instagram youtube

Προσθέστε Σχόλιο