Προσευχή | proseuxi.gr
Αρχική » Κυριακοδρομιο » Απόστολος Κυριακής των Μυροφόρων 12-5-2019

Απόστολος Κυριακής των Μυροφόρων 12-5-2019

Ο Απόστολος Κυριακής των Μυροφόρων Ο Απόστολος Κυριακής Η´ Ματθαίου 11-8-2019

Ο Απόστολος Κυριακής των Μυροφόρων (Πράξ. στ΄ 1-7)

Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής των Μυροφόρων

Εν δὲ ταῖς ἡμέραις ταύταις πληθυνόντων τῶν μαθητῶν ἐγένετο γογγυσμὸς τῶν ῾Ελληνιστῶν πρὸς τοὺς ῾Εβραίους, ὅτι παρεθεωροῦντο ἐν τῇ διακονίᾳ τῇ καθημερινῇ αἱ χῆραι αὐτῶν. 2 προσκαλεσάμενοι δὲ οἱ δώδεκα τὸ πλῆθος τῶν μαθητῶν εἶπον· οὐκ ἀρεστόν ἐστιν ἡμᾶς καταλείψαντας τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ διακονεῖν τραπέζαις. 3 ἐπισκέψασθε οὖν, ἀδελφοί, ἄνδρας ἐξ ὑμῶν μαρτυρουμένους ἑπτά, πλήρεις Πνεύματος ῾Αγίου καὶ σοφίας, οὓς καταστήσομεν ἐπὶ τῆς χρείας ταύτης· 4 ἡμεῖς δὲ τῇ προσευχῇ καὶ τῇ διακονίᾳ τοῦ λόγου προσκαρτερήσομεν.

5 καὶ ἤρεσεν ὁ λόγος ἐνώπιον παντὸς τοῦ πλήθους· καὶ ἐξελέξαντο Στέφανον, ἄνδρα πλήρη πίστεως καὶ Πνεύματος ῾Αγίου, καὶ Φίλιππον καὶ Πρόχορον καὶ Νικάνορα καὶ Τίμωνα καὶ Παρμενᾶν καὶ Νικόλαον προσήλυτον ᾿Αντιοχέα, 6 οὓς ἔστησαν ἐνώπιον τῶν ἀποστόλων, καὶ προσευξάμενοι ἐπέθηκαν αὐτοῖς τὰς χεῖρας. 7 καὶ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ ηὔξανε, καὶ ἐπληθύνετο ὁ ἀριθμὸς τῶν μαθητῶν ἐν ῾Ιερουσαλὴμ σφόδρα, πολύς τε ὄχλος τῶν ᾿Ιουδαίων ὑπήκουον τῇ πίστει.

Απόδοση σε νεοελληνική ο Απόστολος Κυριακής των Μυροφόρων

1 Στο μεταξύ, εκείνες τις μέρες, καθώς ο αριθμός των μαθητών μεγάλωνε, εκφράστηκαν παράπονα από τους Ελληνόγλωσσους Ιουδαίους πιστούς κατά των Εβραιόγλωσσων πιστών, ότι στην καθημερινή διανομή τροφίμων παραμελούνταν οι δικές τους χήρες. 2 Tότε οι δώδεκα, αφού προσκάλεσαν το σύνολο των μαθητών, τους είπαν: «Δεν είναι σωστό να εγκαταλείψουμε εμείς το Λόγο του Θεού και να καταγινόμαστε με το στρώσιμο τραπεζιών. 3 Γι’ αυτό, αδελφοί, ξεχωρίστε από ανάμεσά σας προσεκτικά εφτά άντρες με καλή μαρτυρία από τους άλλους, γεμάτους με το Άγιο Πνεύμα και με σοφία, στους οποίους και θα αναθέσουμε το έργο αυτό. 4 Έτσι, εμείς θα ασχολούμαστε απερίσπαστα με την προσευχή και το έργο του κηρύγματος».

5 H πρόταση αυτή άρεσε σε όλους τους πιστούς και διάλεξαν το Στέφανο, έναν άντρα γεμάτο με πίστη και με το Πνεύμα το Άγιο, κι επίσης το Φίλιππο, τον Πρόχωρο, το Nικάνωρα, τον Tίμωνα, τον Παρμενά και το Νικόλαο, που ήταν προσήλυτος από την Αντιόχεια. 6 Tους παρουσίασαν κατόπιν στους αποστόλους, οι οποίοι, αφού προσευχήθηκαν, έβαλαν πάνω τους τα χέρια τους. 7 Kι ο Λόγος του Θεού απλωνόταν και ο αριθμός των μαθητών στην Iερουσαλήμ μεγάλωνε πάρα πολύ. Ακόμα κι από τους ιερείς ένας μεγάλος αριθμός αποδέχονταν την πίστη.

Και μη ξεχνάτε! Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό μας Δελτίο για να μαθαίνετε νέα και ενημερώσεις…

Ενημερωτικο Δελτιο

Σχετικά άρθρα με «Ο Απόστολος Κυριακής των Μυροφόρων 12-5-2019»:

Ευαγγέλιο Κυριακής του Θωμά 5-5-2019
Απόστολος Κυριακής του Θωμά 5-5-2019
Απόστολος Κυριακής των Βαΐων 21-4-2019

Ακολουθήστε μας:
instagram youtube

Προσθέστε Σχόλιο