Προσευχή | proseuxi.gr
Αρχική » Κυριακοδρομιο » Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΒ´ Λουκά 20-1-2019

Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΒ´ Λουκά 20-1-2019

Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΒ´ Λουκά 20-1-2019

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής ΙΒ´ Λουκά (Λουκ. ιζ´ 12-19) Δέκα λεπρών

Το Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΒ´ Λουκά 20-1-2019

12 Καὶ εἰσερχομένου αὐτοῦ εἴς τινα κώμην ἀπήντησαν αὐτῷ δέκα λεπροὶ ἄνδρες, οἳ ἔστησαν πόρρωθεν, 13 καὶ αὐτοὶ ἦραν φωνὴν λέγοντες· ᾿Ιησοῦ ἐπιστάτα, ἐλέησον ἡμᾶς. 14 καὶ ἰδὼν εἶπεν αὐτοῖς· πορευθέντες ἐπιδείξατε ἑαυτοὺς τοῖς ἱερεῦσι. καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ὑπάγειν αὐτοὺς ἐκαθαρίσθησαν.

15 εἷς δὲ ἐξ αὐτῶν, ἰδὼν ὅτι ἰάθη, ὑπέστρεψε μετὰ φωνῆς μεγάλης δοξάζων τὸν Θεόν, 16 καὶ ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ εὐχαριστῶν αὐτῷ· καὶ αὐτὸς ἦν Σαμαρείτης. 17 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν· οὐχὶ οἱ δέκα ἐκαθαρίσθησαν; οἱ δὲ ἐννέα ποῦ; 18 οὐχ εὑρέθησαν ὑποστρέψαντες δοῦναι δόξαν τῷ Θεῷ εἰ μὴ ὁ ἀλλογενὴς οὗτος; 19 καὶ εἶπεν αὐτῷ· ἀναστὰς πορεύου· ἡ πίστις σου σέσωκέ σε.

Απόδοση σε νεολληνική το Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΒ´ Λουκά

12 Καθώς, λοιπόν, έμπαινε σ’ ένα χωριό, τον συνάντησαν δέκα λεπροί άντρες, που στάθηκαν σε απόσταση, 13 κι άρχισαν να φωνάζουν δυνατά: Ιησού, Κύριε, σπλαχνίσου μας. 14 Κι αφού τους είδε, τους είπε: Πηγαίνετε να σας δουν οι ιερείς. Και την ώρα που πήγαιναν, καθαρίστηκαν.

15 Τότε ένας απ’ αυτούς, μόλις είδε ότι γιατρεύτηκε, γύρισε πίσω δοξολογώντας τον Θεό με δυνατή φωνή 16 κι έπεσε μπρούμυτα στα πόδια του Ιησού ευχαριστώντας τον. Κι αυτός ήταν Σαμαρείτης. 17 Του μίλησε τότε ο Ιησούς και του είπε: Δεν καθαρίστηκαν και οι δέκα; Οι άλλοι εννιά πού είναι; 18 Δε βρέθηκαν άλλοι να επιστρέψουν και να δοξάσουν το Θεό, παρά μόνο αυτός ο αλλογενής; 19 Έπειτα του είπε: Σήκω και πήγαινε. Η πίστη σου σε έσωσε.

Και μη ξεχνάτε! Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό μας Δελτίο για να μαθαίνετε νέα και ενημερώσεις…

Ενημερωτικο Δελτιο

Σχετικά άρθρα με «Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΒ´ Λουκά 20-1-2019»:

Απόστολος Κυριακής ΙΒ´ Λουκά 20-1-2019
Ευαγγέλιο Κυριακής μετά τα Φώτα 13-1-2019
Απόστολος Κυριακής μετά τα Φώτα 13-1-2019
Ευαγγέλιο Αγίων Θεοφανείων 6-1-2019

Ακολουθήστε μας:
googleplus instagram

Προσθέστε Σχόλιο