Προσευχή | proseuxi.gr
Αρχική » Κυριακοδρομιο » Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΕ´ Λουκά 27-1-2019

Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΕ´ Λουκά 27-1-2019

Το Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΕ´ Λουκά 27-1-2019

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής ΙΕ´ Λουκά (ιθ´ 1-10) Ο Ιησού και ο Ζακχαίος

Το Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΕ´ Λουκά 27-1-2019

Και εἰσελθὼν διήρχετο τὴν ῾Ιεριχώ· 2 καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ὀνόματι καλούμενος Ζακχαῖος, καὶ αὐτὸς ἦν ἀρχιτελώνης, καὶ οὗτος ἦν πλούσιος, 3 καὶ ἐζήτει ἰδεῖν τὸν ᾿Ιησοῦν τίς ἐστι, καὶ οὐκ ἠδύνατο ἀπὸ τοῦ ὄχλου, ὅτι τῇ ἡλικίᾳ μικρὸς ἦν. 4 καὶ προδραμὼν ἔμπροσθεν ἀνέβη ἐπὶ συκομορέαν, ἵνα ἴδῃ αὐτόν, ὅτι ἐκείνης ἤμελλε διέρχεσθαι. 5 καὶ ὡς ἦλθεν ἐπὶ τὸν τόπον, ἀναβλέψας ὁ ᾿Ιησοῦς εἶδεν αὐτὸν καὶ εἶπε πρὸς αὐτόν· Ζακχαῖε, σπεύσας κατάβηθι· σήμερον γὰρ ἐν τῷ οἴκῳ σου δεῖ με μεῖναι.

6 καὶ σπεύσας κατέβη, καὶ ὑπεδέξατο αὐτὸν χαίρων. 7 καὶ ἰδόντες πάντες διεγόγγυζον λέγοντες ὅτι παρὰ ἁμαρτωλῷ ἀνδρὶ εἰσῆλθε καταλῦσαι. 8 σταθεὶς δὲ Ζακχαῖος εἶπε πρὸς τὸν Κύριον· ἰδοὺ τὰ ἡμίση τῶν ὑπαρχόντων μου, Κύριε, δίδωμι τοῖς πτωχοῖς, καὶ εἴ τινός τι ἐσυκοφάντησα, ἀποδίδωμι τετραπλοῦν. 9 εἶπε δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ ᾿Ιησοῦς ὅτι σήμερον σωτηρία τῷ οἴκῳ τούτῳ ἐγένετο, καθότι καὶ αὐτὸς υἱὸς ᾿Αβραάμ ἐστιν. 10 ἦλθε γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ζητῆσαι καὶ σῶσαι τὸ ἀπολωλός.

Απόδοση σε νεολληνική το Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΕ´ Λουκά

1 Μπήκε κατόπιν στην Ιεριχώ και περνούσε μέσα απ’ αυτήν. 2 Εκεί, λοιπόν, εμφανίστηκε κάποιος, που ονομαζόταν Ζακχαίος ο οποίος ήταν προϊστάμενος των τελωνών και ήταν πλούσιος 3 και προσπαθούσε να δει ποιος είναι ο Ιησούς, αλλά δεν μπορούσε εξαιτίας του πλήθους, γιατί ήταν κοντός στο ανάστημα. 4 Τους προσπέρασε τότε τρέχοντας μπροστά κι ανέβηκε σε μια συκομουριά για να τον δει, επειδή από εκείνο το δρόμο θα περνούσε ο Ιησούς. 5 Μόλις, λοιπόν, έφτασε ο Ιησούς στο μέρος εκείνο, κοίταξε προς τα πάνω, τον είδε και του είπε: Ζακχαίε, βιάσου να κατέβεις, γιατί σήμερα πρέπει να μείνω στο σπίτι σου.

6 Βιαστικά, τότε, κατέβηκε και τον υποδέχτηκε με χαρά. 7 Όλοι οι άλλοι, όμως, όταν το είδαν αυτό, γόγγυζαν λέγοντας πως σ’ ενός αμαρτωλού το σπίτι μπήκε να μείνει. 8 Σηκώθηκε όρθιος τότε ο Ζακχαίος και είπε στον Κύριο: Κύριε, να! Από τώρα τα μισά από τα υπάρχοντά μου τα προσφέρω στους φτωχούς. Κι αν από κάποιον πήρα κάτι με τρόπο εκβιαστικό, του το επιστρέφω στο τετραπλάσιο. 9 Τότε ο Ιησούς του είπε: Σήμερα συντελέστηκε σωτηρία στο σπίτι αυτό, καθότι γιος του Αβραάμ είναι κι αυτός. 10 Γιατί ο Γιος του Ανθρώπου ήρθε ν’ αναζητήσει και να σώσει το χαμένο.

Και μη ξεχνάτε! Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό μας Δελτίο για να μαθαίνετε νέα και ενημερώσεις…

Ενημερωτικο Δελτιο

Σχετικά άρθρα με «Το Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΕ´ Λουκά 27-1-2019»:

Απόστολος Κυριακής ΙΕ´ Λουκά 27-1-2019
Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΒ´ Λουκά 20-1-2019
Απόστολος Κυριακής ΙΒ´ Λουκά 20-1-2019
Ευαγγέλιο Κυριακής μετά τα Φώτα 13-1-2019

Ακολουθήστε μας:
googleplus instagram

Προσθέστε Σχόλιο