Προσευχή | proseuxi.gr
Αρχική » Επικαιροτητα » Ναυπάκτου Ιερόθεος: Είναι μεγάλη ευλογία να είμαστε ταπεινά μέλη της Εκκλησίας

Ναυπάκτου Ιερόθεος: Είναι μεγάλη ευλογία να είμαστε ταπεινά μέλη της Εκκλησίας

Ναυπάκτου Ιερόθεος: Είναι μεγάλη ευλογία να είμαστε ταπεινά μέλη της Εκκλησίας

Ναυπάκτου Ιερόθεος: Είναι μεγάλη ευλογία να είμαστε ταπεινά μέλη της Εκκλησίας

Τήν Δευτέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος λειτούργησε στόν Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Ναυπάκτου.

Στό κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρθηκε στό Εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τῆς ἡμέρας, πού εἶναι ἡ πρώτη ἡμέρα ἀπό τήν περίοδο τῆς ἀνάγνωσης τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Ματθαίου, καί ἰδιαίτερα στό χωρίο «Ἐὰν δὲ ἁμαρτήσῃ εἰς σὲ ὁ ἀδελφός σου, ὕπαγε καὶ ἔλεγξον αὐτόν μεταξὺ σοῦ καὶ αὐτοῦ μόνου. ἐάν σου ἀκούσῃ, ἐκέρδησας τόν ἀδελφόν σου· ἐὰν δὲ μὴ ἀκούσῃ, παράλαβε μετὰ σοῦ ἔτι ἕνα ἢ δύο, ἵνα ἐπὶ στόματος δύο μαρτύρων ἢ τριῶν σταθῇ πᾶν βῆμα· ἐὰν δὲ παρακούσῃ αὐτῶν, εἰπὲ τῇ ἐκκλησίᾳ· ἐὰν δὲ καὶ τῆς ἐκκλησίας παρακούσῃ, ἔστω σοι ὥσπερ ὁ ἐθνικός καὶ ὁ τελώνης».

Ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε γιά τό Ἅγιο Πνεῦμα, τόν ἕνα τῆς Ἁγίας Τριάδος, πού ἐστάλη κατά τήν Πεντηκοστή στούς Ἁγίους Ἀποστόλους, καί γιά τό πῶς ἐνεργεῖ τό Ἅγιον Πνεῦμα. Τό Ἅγιον Πνεῦμα ἐνεργεῖ μέσα στήν Ἐκκλησία καί τήν συγκροτεῖ, καθιστώντας τούς πιστούς στούς ὁποίους ἐνοικεῖ, ὅπως τούς Ἁγίους Ἀποστόλους, Ναούς Του.

Εἶναι μεγάλη εὐλογία, εἶπε ὁ Σεβασμιώτατος, τό ὅτι εἴμαστε μέλη τῆς Ἐκκλησίας, πού ζοῦμε μέσα σέ αὐτή καί ἀγωνιζόμαστε νά ἀναγεννηθοῦμε μέ τήν Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Καί τά τυχόν προβλήματα λύνονται στόν ἔσχατο βαθμό κατά τόν τρόπο πού ὑπέδειξε ὁ Χριστός, ἤτοι «εἰπέ τῇ ἐκκλησία». Ὅταν κάποιος δέν ἀκούει τούς ἄλλους ἀδελφούς, ἰδίως τά ἁγιασμένα καί σοφά μέλη τῆς Ἐκκλησίας καί τήν Ἐκκλησία, ἤτοι τήν Σύνοδο τῶν Ἀποστόλων καί σήμερα τήν Σύνοδο τῶν Ἐπισκόπων, πρέπει νά εἶναι «ὥσπερ ὁ ἐθνικός καὶ ὁ τελώνης», σύμφωνα μέ τόν λόγο τοῦ Χριστοῦ.

Εἶναι μεγάλη εὐλογία, εἶπε ὁ Σεβασμιώτατος, νά εἴμαστε ταπεινά μέλη τῆς Ἐκκλησίας καί ὅταν ἔλθη ἡ ὥρα νά φύγουμε ἀπό τήν ζωή αὐτή, νά εἴμαστε στήν Ἐκκλησία.

Στό τέλος τῆς θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος μέ εἰδική τελετή ἁγιασμοῦ καθιέρωσε Ἁγία Τράπεζα στήν βόρεια κόγχη τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου Καλλινίκου Ἐδέσσης.

Γιά τό γεγονός αὐτό, δηλαδή τήν καθιέρωση τῆς Ἁγίας Τραπέζης θά γίνει ἀναφορά σέ ἑπόμενο δελτίο μας, κατά τήν ἐπέτειο τῆς ἁγιοκατατάξεως τοῦ ἁγίου Καλλινίκου, στίς 23 Ἰουνίου.

Φωτογραφικό υλικό

Και μη ξεχνάτε! Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό μας Δελτίο για να μαθαίνετε νέα και ενημερώσεις…

Ενημερωτικο Δελτιο

Σχετικά άρθρα με «Ναυπάκτου Ιερόθεος: Είναι μεγάλη ευλογία να είμαστε ταπεινά μέλη της Εκκλησίας»:

Κέρκυρας Νεκτάριος: Να καταστούμε τέκνα φωτόφορμα της Εκκλησίας
Η 108η επέτειος της τριήμερου μάχης Λαχανά-Κιλκίς
Εορτή Αγίου Ευσεβίου
Οικουμενικός Πατριάρχης: Το Φανάρι δεν θα παύσει να εκπέμπει φως και να διακηρύττει την Αλήθεια
Η Εορτή της Δευτέρας του Αγίου Πνεύματος στην Αγία Σιών

Ακολουθήστε μας:
instagram youtube

Στείλτε μας ειδήσεις, φωτογραφίες & άρθρα στο: info@proseuxi.gr

Προσθέστε Σχόλιο