Προσευχή | proseuxi.gr
Αρχική » Διαφορα » Ποια η αληθινή Εκκλησία;

Ποια η αληθινή Εκκλησία;

Εκκλησία είναι Εκκλησία

Επειδή υπάρχει αρκετή άγνοια μεταξύ του λαού μας περί του ποια είναι η αληθινή Εκκλησία και ποια η θέσις των αιρετικών, αναφέρουμε στη συνέχεια τμήμα του κειμένου «Περί των εκκλησιαστικών διατυπώσεων» της αγίας πρώτης Οικουμενικής Συνόδου (325), το οποίον είναι πολύ διαφωτιστικόν.

Βεβαίως στην Ορθόδοξον θεολογίαν δεν υπάρχει ενιαίος ορισμός δια την Εκκλησία. Εν τούτοις το ακόλουθον κείμενον της αγίας Α’ Οικουμενικής Συνόδου είναι αρκετά διαφωτιστικόν δια την περίπτωσίν μας.

Διδάσκει λοιπόν ο θεοσύλλεκτος Πατερικός χορός της σπουδαιοτάτης αυτής Συνόδου: «Μια η Εκκλησία εν ουρανοίς, η αυτή και επί γης. Εν ταύτη το Πνεύμα το Άγιον επαναπαύεται. Αι έξω ταύτης ούσαι αιρέσεις, ας έχουσιν οι άνθρωποι, ουκ εισί διδασκαλίαι του Σωτήρος ημών, ουδέ των Αποστόλων αλλά του Σατανά και του πατρός αυτών Διαβόλου.

Τα γαρ Ιουδαίων και Ελλήνων ετέρω σχήματι εκδιδάσκουσιν, ίνα αφέλωνται των ανθρώπων την όντως ζωήν» («Περί των Εκκλησιαστικών διατυπώσεων», της Α’ Οικουμενικής Συνόδου, Mansi 2, 889).

Δηλαδή:

Μια Εκκλησία υπάρχει στους ουρανούς, η ίδια (υπάρχει) και στη γη. Σ’ αυτήν επαναπαύεται το Άγιον Πνεύμα.

Οι αιρέσεις, που υπάρχουν έξω απ’ αυτήν και τις οποίες έχουν οι άνθρωποι, δεν είναι διδασκαλίες του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ούτε των αγίων Αποστόλων αλλ’ είναι διδασκαλίες του Σατανά και του πατέρα των αιρετικών, του Διαβόλου. Διότι οι διδασκαλίες των Ιουδαίων και των ειδωλολατρών με εντελώς άλλην μορφήν, με απατηλήν μορφήν, διδάσκουν δια να αφαιρέσουν από τους ανθρώπους την αληθινήν ζωήν.

Απατούν λοιπόν και πλανούν οι αιρετικοί ή μάλλον ο πάγκακος Διάβολος δια των αιρετικών, οι οποίοι είναι έξω της Εκκλησίας, με σκοπόν να αφαιρέσουν από τα λογικά δημιουργήματα του Θεού την μακαρίαν και αιώνιαν ζωήν, την οποίαν χαρίζει ο Αναστάς Κύριος Ιησούς και η σώζουσα αλήθεια Του. Όπως την διασώζει και την διακρατεί η Ορθόδοξος Εκκλησία.

Μακριά λοιπόν από τις ψευδοδιδασκαλίες των αιρετικών, αφού είναι ψυχοκτόνες.

Διότι, όπως μας διδάσκει ο άγιος Γρηγόριος Νύσσης, η αίρεσις είναι μεγάλη αμαρτία είναι «το έσχατον πτώμα ψυχής», η εσχάτη πτώσις της αθάνατης ψυχής (PG 44, 504).

Περιοδικό «Ο Σωτήρ»,
8 Σεπτεμβρίου 2002 – Αριθ. 1820

Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα έλεός σου!

Εγγραφείτε στο Newsletter μας!

Σχετικά άρθρα:
Ελληνική Επανάσταση του 1821
Αμαρτία δεν υπάρχει που να μην την έκανα…
Σύνοδος για το παγκόσμιο πρωτείο του πάπα!
Η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι μια και μοναδική


Προσθέστε Σχόλιο

Εγγραφείτε στο Newsletter!

Εγγραφείτε στο Newsletter για να λαμβάνετε νέα & ενημερώσεις