Προσευχή | proseuxi.gr
Αρχική » Προσευχη » Προσευχη στον Κυριο » Προσευχή στον Κύριον ημών Ιησού Χριστό

Προσευχή στον Κύριον ημών Ιησού Χριστό

Προσευχή στον Κύριον ημών Ιησού Χριστό

Προσευχή στον Κύριον ημών Ιησού Χριστό για ευχαριστία

Δόξα, Κύριε, τη χάριτί Σου τη αμέτρω.

Ιδού, Κύριε, τα κύματα της χάριτός Σου σιωπήσαι με εποίησαν και ουκ απηλείφθει εν εμοί έννοια εξ εναντίας των ευχαριστιών Σου.

Ποίοις στόμασιν εξομολογησόμεθά σοι, Βασιλεύ αγαθέ, ο αγαπών την ζωήν ημών;

Δόξα σοι επί τοις δυσί κόσμοις, οίς εδημιούργησαν προς αύξησιν και τρυφήν ημών, άγων ημάς εκ πάντων ων εδημιούργησας προς γνώσιν της δόξης Σου από του νυν και έως του αιώνος. Αμήν.

Ισαάκ ο Σύρος

Σχετικά άρθρα Προσευχή στον Κύριον ημών Ιησού Χριστό:

Πάτερ ημών
Ευχή στην Αγία Τριάδα

Προσθέστε Σχόλιο