Προσευχή | proseuxi.gr
Παντοκράτωρ, Πάτερ ημών Χριστό

Πάτερ ημών

Πάτερ ημών…

Πάτερ ημών, ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τό ὄνομά Σου, ἐλθέτω ἡ βασιλεία Σου, γεννηθήτω τό θέλημά Σου ὡς ἐν οὐρανό καί ἐπί τῆς γής. Τόν ἄρτον ἠμῶν τόν ἐπιούσιον δός ἠμίν σήμερον, καί ἅφες ἠμίν τά ὀφειλήματα ἠμῶν, ὡς καί ἠμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἠμῶν, καί μή εἰσενέγκης ἠμᾶς εἰς πειρασμόν ἀλλά ρύσαι ἠμᾶς ἀπό τοῦ πονηροῦ.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας!

Σχετικά άρθρα:
Πιστεύω Κύριε και ομολογώ
Δέσποινα Μυροβλύτισσα υπέραγνη Μαρία
Κύριε εκέκραξα προς Σε – Ψαλμός 140ος
Προς την μακαριωτάτην Παρθένον Δέσποινα – Προσευχή στην Παναγία
Παρακλητικός Κανών Αγίας Αικατερίνης της Μεγαλομάρτυρος
Να μην απελπίζεται κανένας, ουδέποτε, για οτιδήποτε

Προσθέστε Σχόλιο

Αγρυπνίες

Εγγραφείτε στο Newsletter!

Εγγραφείτε στο Newsletter για να λαμβάνετε νέα & ενημερώσεις