Προσευχή | proseuxi.gr
Αρχική » Προσευχη » Προσευχη στον Κυριο » Προσευχή στον Χριστό

Προσευχή στον Χριστό

ευχαριστίες στον Κύριο Ο Χριστός μας χάρισε Προσευχή στον Χριστό

Προσευχή στον Χριστό για δοξασία και ευχαριστία

Προσευχή στον εσταυρωμένο Δέσποτα

Τετρωμένος καρδίαν ειμί εγώ εξέτησέ με ο ζήλος Σου, ηλλοίωσέ με η αγάπη Σου, Δέσποτα δέσμιός είμι τω έρωτί Σου.

Εμπλησθείην Σου των σαρκών κορεσθείην του ζωερού και θεοποιού αίματός Σου απελαύσαιμι των αγαθών κατατρυφήσαιμι της σης θεότητος άξιος γενοίμην ερχομένω μετά δόξης απαντησαί Σοι, εναέριος αρπαγείς εν νεφέλαις συν πάσι τοις εκλεκτοίς Σου, ως αν υμνώ, και προσκυνώ και δοξάζω σε ευχαρίστως εν εξομολογήσει, συν τω ανάρχω Σου Πατρί και τω Παναγίω και αγαθώ και ζωοποιώ Σου Πνεύματι, νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Ιωάννης ο Δαμασκηνός

Εγγραφείτε στο Newsletter μας!   

Προσευχή στον Χριστό σχετικά άρθρα:

Ο Θεός ημών δόξα Σοι
Κύριε με τα πάθη Σου θεράπευσε με…
Την αγάπη Σου, Φιλάνθρωπε Κύριε…


Προσθέστε Σχόλιο

Εγγραφείτε στο Newsletter!

Εγγραφείτε στο Newsletter για να λαμβάνετε νέα & ενημερώσεις