Προσευχή | proseuxi.gr
Απόστολος Κυριακής Ζ´ Λουκά 7-11-2021 Απόστολος Κυριακής Η´ Λουκά 14-11-2021 Απόστολος Κυριακής - Τα Εισόδια της Υπεραγίας Θεοτόκου 21-11-2021 Απόστολος Κυριακής ΙΓ´ Λουκά 28-11-2021 Απόστολος Κυριακής Ι´ Λουκά 5-12-2021 Απόστολος Κυριακής ΙΑ´ Λουκά 12-12-2021 Απόστολος Κυριακής προ της Χριστού Γεννήσεως 19-12-2021
Αρχική » Κυριακοδρομιο » Απόστολος Κυριακής – Τα Εισόδια της Υπεραγίας Θεοτόκου 21-11-2021

Απόστολος Κυριακής – Τα Εισόδια της Υπεραγίας Θεοτόκου 21-11-2021

Ο Απόστολος Κυριακής – Τα Εισόδια της Υπεραγίας Θεοτόκου 21-11-2021 (Εβρ. θ΄ 1-7)

Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής Ζ´ Λουκά

Αδελφοί, εἶχε ἡ πρώτη σκηνὴ δικαιώματα λατρείας τό τε Ἅγιον κοσμικόν. Σκηνὴ γὰρ κατεσκευάσθη ἡ πρώτη, ἐν ᾗ ἥ τε λυχνία καὶ ἡ τράπεζα καὶ ἡ πρόθεσις τῶν ἄρτων, ἥτις λέγεται Ἅγια. Μετὰ δὲ τὸ δεύτερον καταπέτασμα σκηνὴ ἡ λεγομένη Ἅγια Ἁγίων, χρυσοῦν ἔχουσα θυμιατήριον καὶ τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης περικεκαλυμμένην πάντοθεν χρυσίῳ, ἐν ᾗ στάμνος χρυσῆ ἔχουσα τὸ μάννα καὶ ἡ ῥάβδος Ἀαρὼν ἡ βλαστήσασα καὶ αἱ πλάκες τῆς διαθήκης, ὑπεράνω δὲ αὐτῆς Χερουβὶμ δόξης κατασκιάζοντα τὸ ἱλαστήριον· περὶ ὧν οὐκ ἔστι νῦν λέγειν κατὰ μέρος.

Τούτων δὲ οὕτω κατεσκευασμένων εἰς μὲν τὴν πρώτην σκηνὴν διὰ παντὸς εἰσίασιν οἱ ἱερεῖς τὰς λατρείας ἐπιτελοῦντες, εἰς δὲ τὴν δευτέραν ἅπαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ μόνος ὁ ἀρχιερεύς, οὐ χωρὶς αἵματος, ὃ προσφέρει ὑπὲρ ἑαυτοῦ καὶ τῶν τοῦ λαοῦ ἀγνοημάτων.

Απόδοση σε νεοελληνική ο Απόστολος Κυριακής Τα Εισόδια της Υπεραγίας Θεοτόκου

Αδελφοί, η πρώτη διαθήκη εἶχε λατρευτικές διατάξεις κι ἕνα γήινο θυσιαστήριο. Κατασκευάστηκε δηλαδή τό πρῶτο μέρος τῆς σκηνῆς, πού λεγόταν «ἅγια», στό ὁποῖο ὑπῆρχε ἡ λυχνία, ἡ τράπεζα καί οἱ ἄρτοι τῆς προθέσεως. Πίσω ἀπό τό δεύτερο καταπέτασμα ἦταν τό δεύτερο μέρος τῆς σκηνῆς, πού λεγόταν «ἅγια τῶν ἁγίων». Ἐκεῖ ὑπῆρχε τό χρυσό θυσιαστήριο τοῦ θυμιάματος καί ἡ κιβωτός τῆς διαθήκης, σκεπασμένη γύρω γύρω μέ χρυσάφι, μέσα στήν ὁποία ὑπῆρχε ἡ χρυσή στάμνα μέ τό μάννα, τό ραβδί τοῦ Ἀαρῶν, πού εἶχε βλαστήσει θαυματουργικά, καί οἱ δύο πλάκες γιά τίς διατάξεις τῆς διαθήκης. Πάνω ἀπό τήν κιβωτό ὑπῆρχαν ἀστραφτερά Χερουβίμ, πού σκέπαζαν μέ τά φτερά τους τό ἰλαστήριο. Γιά ὅλα αὐτά δέν εἶναι ἀνάγκη τώρα νά μιλήσουμε λεπτομερειακά.

Τό θυσιαστήριο εἶχε τέτοια διάταξη, ὥστε στό πρῶτο μέρος τῆς σκηνῆς νά μπαίνουν πάντοτε οἱ ἱερεῖς καί νά ἐπιτελοῦν τίς ἱεροτελεστίες. Στό δεύτερο ὅμως μέρος μπαίνει μόνον ὁ ἀρχιερέας μία φορᾶ τό χρόνο, φέρνοντας μαζί του αἷμα, πού τό προσφέρει γιά τόν ἑαυτό του καί γιά τίς ἁμαρτίες πού ἀπό ἄγνοια διέπραξε ὁ λαός.

Χειροποίητα Εργόχειρα από το Άγιο Όρος και τα Μοναστήρια μας

Ολα τα Αγιορειτικα εργοχειρα εδω

Σχετικά άρθρα με «Απόστολος Κυριακής – Τα Εισόδια της Υπεραγίας Θεοτόκου 21-11-2021»:

Ευαγγέλιο Κυριακής Η´ Λουκά 14-11-2021
Απόστολος Κυριακής Η´ Λουκά 14-11-2021
Ευαγγέλιο Κυριακής Ζ´ Λουκά 7-11-2021
Απόστολος Κυριακής Ζ´ Λουκά 7-11-2021
Ευαγγέλιο Κυριακής Ε´ Λουκά 31-10-2021

Ακολουθήστε μας:
youtube

Προσθέστε Σχόλιο