Προσευχή | proseuxi.gr
Απόστολος Κυριακής Ζ´ Λουκά 7-11-2021 Απόστολος Κυριακής Η´ Λουκά 14-11-2021 Απόστολος Κυριακής - Τα Εισόδια της Υπεραγίας Θεοτόκου 21-11-2021 Απόστολος Κυριακής ΙΓ´ Λουκά 28-11-2021 Απόστολος Κυριακής Ι´ Λουκά 5-12-2021 Απόστολος Κυριακής ΙΑ´ Λουκά 12-12-2021 Απόστολος Κυριακής προ της Χριστού Γεννήσεως 19-12-2021
Αρχική » Κυριακοδρομιο » Απόστολος Κυριακής Ι´ Λουκά 5-12-2021

Απόστολος Κυριακής Ι´ Λουκά 5-12-2021

Ο Απόστολος Κυριακής Ι´ Λουκά 5-12-2021 (Γαλ. ε΄ 22 – στ΄ 2)

Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής Ι´ Λουκά

Αδελφοί, ὁ καρπὸς τοῦ Πνεύματός ἐστιν ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, ἀγαθωσύνη, πίστις, πρᾳότης, ἐγκράτεια· κατὰ τῶν τοιούτων οὐκ ἔστι νόμος. Οἱ δὲ τοῦ Χριστοῦ τὴν σάρκα ἐσταύρωσαν σὺν τοῖς παθήμασι καὶ ταῖς ἐπιθυμίαις. Εἰ ζῶμεν πνεύματι, πνεύματι καὶ στοιχῶμεν. Μὴ γινώμεθα κενόδοξοι, ἀλλήλους προκαλούμενοι, ἀλλήλοις φθονοῦντες.

Ἀδελφοί, ἐὰν καὶ προληφθῇ ἄνθρωπος ἔν τινι παραπτώματι, ὑμεῖς οἱ πνευματικοὶ καταρτίζετε τὸν τοιοῦτον ἐν πνεύματι πρᾳότητος σκοπῶν σεαυτόν, μὴ καὶ σὺ πειρασθῇς. Ἀλλήλων τὰ βάρη βαστάζετε, καὶ οὕτως ἀναπληρώσατε τὸν νόμον τοῦ Χριστοῦ.

Απόδοση σε νεοελληνική ο Απόστολος Κυριακής Ι´ Λουκά

Αδελφοί, ὁ καρπός τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἶναι ἡ ἀγάπη, ἡ χαρά, ἡ εἰρήνη, ἡ μακροθυμία, ἡ καλοσύνη, ἡ ἀγαθότητα, ἡ πίστη, ἡ πραότητα, ἡ ἐγκράτεια. Τίποτε ἀπ’ αὐτά δέν καταδικάζει ὁ νόμος. Ἂλλωστε ὃσοι εἶναι τοῦ Χριστοῦ ἒχουν σταυρώσει τόν ἁμαρτωλό ἑαυτό τους μαζί μέ τά πάθη καί τίς ἐπιθυμίες του. Ἀφοῦ, λοιπόν, ζοῦμε μέ τή δύναμη τοῦ Πνεύματος, πρέπει νά ἀκολουθοῦμε τό Πνεῦμα. Ἂς μη γινόμαστε ματαιόδοξοι, ἂς μην προκαλοῦμε κί ἂς μη φθονοῦμε ὁ ἓνας τόν ἂλλο.

Ἂν κάποιος, ἀδελφοί μου, βρεθεῖ νά κάνει κάποιο παράπτωμα, ἐσεῖς πού ἒχετε τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ νά τόν διορθώνεται μέ πραότητα. Προσέχετε μόνο νά μην παρασυρθεῖτε κί ἐσεῖς ἀπό τόν πειρασμό. Νά σηκώνετε ὁ ἓνας τό φορτίο τοῦ ἂλλου, κι ἒτσι θά ἐφαρμόσετε πλήρως τόν νόμο τοῦ Χριστοῦ.

Χειροποίητα Εργόχειρα από το Άγιο Όρος και τα Μοναστήρια μας

Ολα τα Αγιορειτικα εργοχειρα εδω

Σχετικά άρθρα με «Απόστολος Κυριακής Ι´ Λουκά 5-12-2021»:

Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΓ´ Λουκά 28-11-2021
Απόστολος Κυριακής ΙΓ´ Λουκά 28-11-2021
Ευαγγέλιο Κυριακής – Τα Εισόδια της Υπεραγίας Θεοτόκου 21-11-2021
Απόστολος Κυριακής – Τα Εισόδια της Υπεραγίας Θεοτόκου 21-11-2021
Ευαγγέλιο Κυριακής Η´ Λουκά 14-11-2021

Ακολουθήστε μας:
youtube

Προσθέστε Σχόλιο