Προσευχή | proseuxi.gr
Απόστολος Κυριακής προ της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού 12-9-2021 Απόστολος Κυριακής μετά την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού 19-9-2021 Απόστολος Κυριακής - Η μετάστασις του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου 26-9-2021 Απόστολος Κυριακής Β´ Λουκά 3-10-2021
Αρχική » Κυριακοδρομιο » Απόστολος Κυριακής – Η μετάστασις του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου 26-9-2021

Απόστολος Κυριακής – Η μετάστασις του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου 26-9-2021

Ο Απόστολος Κυριακής – Η μετάστασις του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου 26-9-2021 (Α΄ Ἰω. δ΄ 12-19)

Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής (Η μετάστασις του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου)

Θεὸν οὐδεὶς πώποτε τεθέαται· ἐὰν ἀγαπῶμεν ἀλλήλους, ὁ Θεὸς ἐν ἡμῖν μένει καὶ ἡ ἀγάπη αὐτοῦ τετελειωμένη ἐστὶν ἐν ἡμῖν. Ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι ἐν αὐτῷ μένομεν καὶ αὐτὸς ἐν ἡμῖν, ὅτι ἐκ τοῦ Πνεύματος αὐτοῦ δέδωκεν ἡμῖν. Καὶ ἡμεῖς τεθεάμεθα καὶ μαρτυροῦμεν ὅτι ὁ πατὴρ ἀπέσταλκε τὸν υἱὸν σωτῆρα τοῦ κόσμου. Ὃς ἂν ὁμολογήσῃ ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ Θεὸς ἐν αὐτῷ μένει καὶ αὐτὸς ἐν τῷ Θεῷ. Καὶ ἡμεῖς ἐγνώκαμεν καὶ πεπιστεύκαμεν τὴν ἀγάπην ἣν ἔχει ὁ Θεὸς ἐν ἡμῖν.

Ὁ Θεὸς ἀγάπη ἐστί, καὶ ὁ μένων ἐν τῇ ἀγάπῃ ἐν τῷ Θεῷ μένει καὶ ὁ Θεὸς ἐν αὐτῷ. Ἐν τούτῳ τετελείωται ἡ ἀγάπη μεθ’ ἡμῶν, ἵνα παρρησίαν ἔχωμεν ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς κρίσεως, ὅτι καθὼς ἐκεῖνός ἐστι, καὶ ἡμεῖς ἐσμεν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ. Φόβος οὐκ ἔστιν ἐν τῇ ἀγάπῃ, ἀλλ’ ἡ τελεία ἀγάπη ἔξω βάλλει τὸν φόβον, ὅτι ὁ φόβος κόλασιν ἔχει, ὁ δὲ φοβούμενος οὐ τετελείωται ἐν τῇ ἀγάπῃ. Ἡμεῖς ἀγαπῶμεν αὐτόν, ὅτι αὐτὸς πρῶτος ἠγάπησεν ἡμᾶς.

Απόδοση σε νεοελληνική ο Απόστολος Κυριακής – Η μετάστασις του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου

Κανένας δεν αξιώθηκε ποτέ ως τώρα να δει το Θεό. Αν αγαπάμε ο ένας τον άλλο, είμαστε σε κοινωνία με τον Θεό, και η αγάπη του μέσα μας έχει ολοκληρωθεί. Μας έδωσε το Πνεύμα του· έτσι είμαστε βέβαιοι πως είμαστε σε κοινωνία με το Θεό και ο Θεός μ’ εμάς. Εμείς οι ίδιοι με τα μάτια μας είδαμε και καταθέτουμε τη μαρτυρία μας, ότι ο πατέρας έστειλε τον Υιό του για να σώσει τον κόσμο. Όποιος παραδέχεται πως ο άνθρωπος Ιησούς είναι ο απεσταλμένος Υιός του Θεού, ο Θεός κατοικεί μέσα σ’αυτόν και αυτός ζει ενωμένος με το Θεό. Κι εμείς γνωρίζουμε πια την αγάπη που μας έχει ο Θεός κι εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας σ’ αυτήν.

Ο Θεός είναι αγάπη κι όποιος ζει μέσα στην αγάπη ζει μέσα στο Θεό, κι ο Θεός μέσα σ΄αυτόν. Έτσι καταλαβαίνουμε πως η αγάπη έχει ολοκληρωθεί μέσα μας. Όταν αντιμετωπίζουμε την ημέρα της κρίσεως με θάρρος. Γιατί κι εμείς ζούμε σ’ αυτό τον κόσμο, όπως έζησε εκείνος. Όποιος αγαπάει δεν φοβάται. Η τέλεια αγάπη διώχνει τον φόβο. Γιατί ο φόβος σχετίζεται με την τιμωρία κι όποιος φοβάται την τιμωρία, δείχνει πως δεν έχει φθάσει στην τέλεια αγάπη. Εμείς αγαπάμε το θεό, γιατί εκείνος πρώτος μας αγάπησε.

Χειροποίητα Εργόχειρα από το Άγιο Όρος και τα Μοναστήρια μας

Ολα τα Αγιορειτικα εργοχειρα εδω

Σχετικά άρθρα με «Απόστολος Κυριακής – Η μετάστασις του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου 26-9-2021»:

Ευαγγέλιο Κυριακής μετά την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού 19-9-2021
Απόστολος Κυριακής μετά την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού 19-9-2021
Ευαγγέλιο Κυριακής προ της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού 12-9-2021
Απόστολος Κυριακής προ της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού 12-9-2021

Ακολουθήστε μας:
youtube

Προσθέστε Σχόλιο