Προσευχή | proseuxi.gr
Ευαγγέλιο Κυριακής Κοιμήσεως της Θεοτόκου 15-08-2021 Ευαγγέλιο Κυριακής - Η αποτομή της Τιμίας Κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου 29-8-2021 Ευαγγέλιο Κυριακής προ της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού 12-9-2021 Ευαγγέλιο Κυριακής - Η μετάστασις του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου 26-9-2021
Αρχική » Κυριακοδρομιο » Ευαγγέλιο Κυριακής – Η μετάστασις του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου 26-9-2021

Ευαγγέλιο Κυριακής – Η μετάστασις του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου 26-9-2021

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής – Η μετάστασις του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου (Ἰω. ιθ΄ 25-27, κα΄ 24-25)

Το Ευαγγέλιο Κυριακής – Η μετάστασις του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου 26-9-2021

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, εἱστήκεισαν παρὰ τῷ σταυρῷ τοῦ Ἰησοῦ ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ ἡ ἀδελφὴ τῆς μητρὸς αὐτοῦ, Μαρία ἡ τοῦ Κλωπᾶ καὶ Μαρία ἡ Μαγδαληνή. Ἰησοῦς οὖν ἰδὼν τὴν μητέρα καὶ τὸν μαθητὴν παρεστῶτα ὃν ἠγάπα, λέγει τῇ μητρί αὐτοῦ· Γύναι, ἴδε ὁ υἱός σου. Εἶτα λέγει τῷ μαθητῇ· Ἰδοὺ ἡ μήτηρ σου. Καὶ ἀπ’ ἐκείνης τῆς ὥρας ἔλαβεν ὁ μαθητὴς αὐτὴν εἰς τὰ ἴδια.

Οὗτός ἐστιν ὁ μαθητὴς ὁ μαρτυρῶν περὶ τούτων καὶ γράψας ταῦτα, καὶ οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς ἐστιν ἡ μαρτυρία αὐτοῦ. Ἒστι δὲ καὶ ἄλλα πολλὰ ὅσα ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς, ἅτινα ἐὰν γράφηται καθ’ ἕν, οὐδὲ αὐτὸν οἶμαι τὸν κόσμον χωρῆσαι τὰ γραφόμενα βιβλία. Ἀμήν.

Απόδοση σε νεολληνική το Ευαγγέλιο Κυριακής (Η μετάστασις του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου)

Εκείνο τον καιρό, στέκονταν κοντά στο σταυρό του Ιησού η μητέρα του και η αδελφή της μητέρας του, η Μαρία η γυναίκα του Κλωπά, και η Μαρία η Μαγδαληνή. Ο Ιησούς, όταν είδε τη μητέρα του και το μαθητή που αγαπούσε, να στέκεται πλάι της, λέγει στη μητέρα του: «Αυτός τώρα είναι ο γιός σου». Ύστερα λέει στο μαθητή: «Αυτή τώρα είναι η μητέρα σου». Από εκείνη την ώρα ο μαθητής την πήρε στο σπίτι του.

Αυτός είναι ο μαθητής που επιβεβαιώνει αυτά τα γεγονότα και που τα έγραψε. Κι εμείς ξέρουμε πως λέει την αλήθεια. Υπάρχουν και άλλα πολλά που έκανε ο Ιησούς, που, αν γραφτούν ένα προς ένα, ούτε ο κόσμος ολόκληρος δε θα χωρούσε, νομίζω, τα βιβλία που θα’ πρεπε να γραφτούν. Αμήν.

Χειροποίητα Εργόχειρα από το Άγιο Όρος και τα Μοναστήρια μας

Ολα τα Αγιορειτικα εργοχειρα εδω

Σχετικά άρθρα με «Ευαγγέλιο Κυριακής – Η μετάστασις του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου 26-9-2021»:

Απόστολος Κυριακής – Η μετάστασις του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου 26-9-2021
Ευαγγέλιο Κυριακής μετά την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού 19-9-2021
Απόστολος Κυριακής μετά την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού 19-9-2021
Ευαγγέλιο Κυριακής προ της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού 12-9-2021
Απόστολος Κυριακής προ της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού 12-9-2021

Ακολουθήστε μας:
youtube

Προσθέστε Σχόλιο