Προσευχή | proseuxi.gr
Αρχική » Προσευχη » Προσευχη στην Παναγια » Εις την κλίμακα την ουράνιον, την Παρθένον

Εις την κλίμακα την ουράνιον, την Παρθένον

Προσευχή στην Παναγία Αγίου Νεκταρίου Εις την κλίμακα την ουράνιον, την Παρθένον

Εις την κλίμακα την ουράνιον, την Παρθένον – Προσευχή στην Παναγία

Φωτοφόρος σκηνή, Παντευλόγητε, κιβωτός χρυσαυγής αναδέδειξαι Θεόν Λόγον, αγνή, περιέχουσα, τον σαρκί καταλύσαντα θάνατον.

Θεοτόκον Σε έγνωμεν, Πάναγνε, και Μητέρα Θεού Σε κηρύττομεν ρύσαι πάντας πυρός αιωνίζοντος και εχθρών αοράτων, Πανάμωμε.

Του θανάτου την ρύμην διέκοψας την ζωήν συλλαβούσα, Πανάχραντε, και ζωήν εδωρήσω τοις μέλπουσι, χαίρε κόρη, αγνή, αειπάρθενε.

Σε ως πύλην υμνούμεν την Φέρουσαν προς την θείαν της χάριτος είσοδον, ευδιάβατον κλίμακ ανάγουσαν εκ της γης ασφαλώς προς ουράνια.

Της αγνείας τω κάλλει κεκόσμησαι, ευπρεπείας δε οίκος γεγένησαι, Μητροπάρθενε κόρη, ακήρατε, διό πάντες πιστώς μεγαλύνομεν.

Σκιαί Νόμου παρήλθον τω τόκω Σου, η αλήθεια γαρ ημίν έλαμψεν και η χάρις τω κόσμω δεδώρηται και Αδάμ το κατάκριμα πέπαυται.

Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως

Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς

Εικονες, Βιβλια και Αναμνηστικα Παναγιας εδω

Σχετικά άρθρα με «Εις την κλίμακα την ουράνιον, την Παρθένον»:

Η κυριαρχία του Χριστού…
Δείξε μεγάλη προθυμία για την επάνοδο των πλανεμένων
Να μη διώχνουμε τον Χριστό…
Προσευχή στον Χριστό για βοήθεια
Άγιοι Ανάργυροι Κοσμάς και Δαμιανός

Προσθέστε Σχόλιο