Προσευχή | proseuxi.gr
Ευαγγέλιο Κυριακής Β´ Λουκά 4-10-2020 Ευαγγέλιο Κυριακής Γ´ Λουκά 18-10-2020
Αρχική » Κυριακοδρομιο » Ευαγγέλιο Κυριακής Γ´ Λουκά 18-10-2020

Ευαγγέλιο Κυριακής Γ´ Λουκά 18-10-2020

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής Γ´ Λουκά (Λουκ. ι΄ 16-21)

Το Ευαγγέλιο Κυριακής Γ´ Λουκά 18-10-2020

Εἶπεν ὁ Κύριος τοῖς ἑαυτοῦ μαθηταῖς· Ὁ ἀκούων ὑμῶν ἐμοῦ ἀκούει, καὶ ὁ ἀθετῶν ὑμᾶς ἐμὲ ἀθετεῖ· ὁ δὲ ἐμὲ ἀθετῶν ἀθετεῖ τὸν ἀποστείλαντά με. Ὑπέστρεψαν δὲ οἱ ἑβδομήκοντα μετὰ χαρᾶς λέγοντες· Κύριε, καὶ τὰ δαιμόνια ὑποτάσσεται ἡμῖν ἐν τῷ ὀνόματί σου.

Εἶπε δὲ αὐτοῖς· Ἐθεώρουν τὸν σατανᾶν ὡς ἀστραπὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πεσόντα. Ἰδοὺ δίδωμι ὑμῖν τὴν ἐξουσίαν τοῦ πατεῖν ἐπάνω ὄφεων καὶ σκορπίων καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν δύναμιν τοῦ ἐχθροῦ, καὶ οὐδὲν ὑμᾶς οὐ μὴ ἀδικήσῃ. Πλὴν ἐν τούτῳ μὴ χαίρετε, ὅτι τὰ πνεύματα ὑμῖν ὑποτάσσεται· χαίρετε δὲ ὅτι τὰ ὀνόματα ὑμῶν ἐγράφη ἐν τοῖς οὐρανοῖς. Ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἠγαλλιάσατο τῷ πνεύματι ὁ Ἰησοῦς καὶ εἶπεν· Ἐξομολογοῦμαί σοι, πάτερ, κύριε τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, ὅτι ἀπέκρυψας ταῦτα ἀπὸ σοφῶν καὶ συνετῶν, καὶ ἀπεκάλυψας αὐτὰ νηπίοις· ναί, ὁ πατήρ, ὅτι οὕτως ἐγένετο εὐδοκία ἔμπροσθέν σου.

Απόδοση σε νεοελληνική το Ευαγγέλιο Κυριακής Γ´ Λουκά

Εἶπε ὁ Κύριος στούς μαθητές του: «Ὃποιος ἀκούει ἐσᾶς, ἀκούει ἐμένα· ὃποιος ἀπορρίπτει ἐσᾶς, ἀπορρίπτει ἐμένα· κι ὃποιος ἀπορρίπτει ἐμένα, ἀπορρίπτει αὐτόν πού μέ ἒστειλε». Ὃταν γύρισαν πίσω οἱ ἑβδομήντα μαθητές, ἒλεγαν γεμάτοι χαρά: «Κύριε, ἀκόμη καί τά δαιμόνια μᾶς ὑπακοῦνε ὃταν τά προστάζουμε στό ὂνομά σου».

Κι ὁ Ἰησοῦς τούς εἶπε: «Ἐγώ ἒχω δεῖ τόν σατανά νά πέφτει ἀπό τόν οὐρανό σαν ἀστραπή. Σᾶς δίνω ἐξουσία νά πατᾶτε πάνω σε φίδια καί σκορπιούς, καί νά κυριαρχεῖτε πάνω σ’ ὃλη τή δύναμη τοῦ ἐχθροῦ· τίποτε δέν θά σᾶς βλάψει. Μή χαίρεστε ὃμως γιατί σᾶς ὑπακοῦνε τά δαιμονικά πνεύματα· μᾶλλον νά χαίρεστε πού τά ὀνόματά σας ἒχουν γραφτεῖ στόν οὐρανό». Ἐκείνη τή στιγμή ὁ Ἰησοῦς ἒνιωσε μέσα του ἀγαλλίαση, καί εἶπε: «Σε εὐχαριστῶ Πατέρα, Κύριε τοῦ οὐρανοῦ καί τῆς γῆς, γιατί αὐτά πού ἀπέκρυψες ἀπό τούς σοφούς καί τούς συνετούς τά φανέρωσες στούς ταπεινούς. Ναί, Πατέρα μου, αὐτό ἒγινε γιατί ἒτσι τό θέλησες».

Χειροποίητα Εργόχειρα από το Άγιο Όρος και τα Μοναστήρια μας

Ολα τα Αγιορειτικα εργοχειρα εδω

Σχετικά άρθρα με «Ευαγγέλιο Κυριακής Γ´ Λουκά 18-10-2020»:

Απόστολος Κυριακής Γ´ Λουκά 18-10-2020
Ευαγγέλιο Κυριακής Δ´ Λουκά 11-10-2020
Απόστολος Κυριακής Δ´ Λουκά 11-10-2020
Ευαγγέλιο Κυριακής Β´ Λουκά 4-10-2020

Ακολουθήστε μας:
instagram youtube

Προσθέστε Σχόλιο