Προσευχή | proseuxi.gr
Απόστολος Κυριακής Β´ Λουκά 4-10-2020 Απόστολος Κυριακής Δ´ Λουκά 11-10-2020 Απόστολος Κυριακής Γ´ Λουκά 18-10-2020 Απόστολος Κυριακής ΣΤ´ Λουκά 25-10-2020
Αρχική » Κυριακοδρομιο » Απόστολος Κυριακής Γ´ Λουκά 18-10-2020

Απόστολος Κυριακής Γ´ Λουκά 18-10-2020

Ο Απόστολος Κυριακής Γ´ Λουκά 18-10-2020 (Κολ. δ΄ 5-11, 14-18)

Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής Γ´ Λουκά

Αδελφοί, ἐν σοφίᾳ περιπατεῖτε πρὸς τοὺς ἔξω, τὸν καιρὸν ἐξαγοραζόμενοι. Ὁ λόγος ὑμῶν πάντοτε ἐν χάριτι, ἅλατι ἠρτυμένος, εἰδέναι πῶς δεῖ ὑμᾶς ἑνὶ ἑκάστῳ ἀποκρίνεσθαι. Τὰ κατ’ ἐμὲ πάντα γνωρίσει ὑμῖν Τυχικὸς ὁ ἀγαπητὸς ἀδελφὸς καὶ πιστὸς διάκονος καὶ σύνδουλος ἐν Κυρίῳ, ὃν ἔπεμψα πρὸς ὑμᾶς εἰς αὐτὸ τοῦτο, ἵνα γνῷ τὰ περὶ ἡμῶν καὶ παρακαλέσῃ τὰς καρδίας ὑμῶν, σὺν Ὀνησίμῳ τῷ πιστῷ καὶ ἀγαπητῷ ἀδελφῷ, ὅς ἐστιν ἐξ ὑμῶν· πάντα ὑμῖν γνωριοῦσι τὰ ὧδε.

Ἀσπάζεται ὑμᾶς Ἀρίσταρχος ὁ συναιχμάλωτός μου, καὶ Μᾶρκος ὁ ἀνεψιὸς Βαρνάβα, – περὶ οὗ ἐλάβετε ἐντολάς· ἐὰν ἔλθῃ πρὸς ὑμᾶς δέξασθε αὐτόν, – καὶ Ἰησοῦς ὁ λεγόμενος Ἰοῦστος, οἱ ὄντες ἐκ περιτομῆς, οὗτοι μόνοι συνεργοὶ εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, οἵτινες ἐγενήθησάν μοι παρηγορία. Ἀσπάζεται ὑμᾶς Λουκᾶς ὁ ἰατρὸς ὁ ἀγαπητὸς καὶ Δημᾶς. Ἀσπάσασθε τοὺς ἐν Λαοδικείᾳ ἀδελφοὺς καὶ Νυμφᾶν καὶ τὴν κατ’ οἶκον αὐτοῦ ἐκκλησίαν· καὶ ὅταν ἀναγνωσθῇ παρ’ ὑμῖν ἡ ἐπιστολή, ποιήσατε ἵνα καὶ ἐν τῇ Λαοδικέων ἐκκλησίᾳ ἀναγνωσθῇ, καὶ τὴν ἐκ Λαοδικείας ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀναγνῶτε. Καὶ εἴπατε Ἀρχίππῳ· Βλέπε τὴν διακονίαν ἣν παρέλαβες ἐν Κυρίῳ, ἵνα αὐτὴν πληροῖς. Ὁ ἀσπασμὸς τῇ ἐμῇ χειρὶ Παύλου. Μνημονεύετέ μου τῶν δεσμῶν. Ἡ χάρις μεθ’ ὑμῶν· ἀμήν.

Απόδοση σε νεοελληνική ο Απόστολος Κυριακής Γ´ Λουκά

Αδελφοί, σ’ ἐκείνους πού δέν εἶναι μέλη τῆς ἐκκλησίας, νά φέρεστε μέ σύνεση, κάνοντας καλή χρήση κάθε εὐκαιρίας. Τά λόγια σας νά εἶναι πάντα γεμάτα χάρη κι ὂχι ἀνούσια. Νά ξέρετε πῶς πρέπει νά ἀποκρίνεστε στόν καθένα. Τά νέα μου θά σᾶς τά πεῖ ὁ Τυχικός, ὁ ἀγαπητός ἀδελφός καί πιστός συνεργάτης, δοῦλος τοῦ Κυρίου ὃπως κι ἐγώ. Γι’ αὐτό ἀκριβῶς, σᾶς τόν ἒστειλα, για νά μάθει τά νέα σας καί νά ἐνισχύσει τίς καρδιές σας, μαζί μέ τόν Ὀνήσιμο, τόν πιστό καί ἀγαπητό ἀδελφό, τόν συμπατριώτη σας∙ αὐτοί θά σας δώσουν πληροφορίες για ὃσα συμβαίνουν ἐδῶ.

Σᾶς στέλνουν χαιρετισμούς ὁ Ἀρίσταρχος, πού εἶναι φυλακισμένος μαζί μου, κι ὁ Μάρκος, ὁ ἀνιψιός τοῦ Βαρνάβα∙ – για τόν ὁποῖο πήρατε ὁδηγίες νά τόν καλοδεχτεῖτε ὃταν ἒρθει∙ – κι ὁ Ἰησοῦς πού λέγεται καί Ἰοῦστος. Αὐτοί εἶναι οἱ μόνοι ἀπό τούς ἐξ Ἰουδαίων χρι-στιανούς πού συνεργάστηκαν μαζί μου στή διάδοση τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, καί στάθηκαν ἡ παρηγοριά μου. Σᾶς χαιρετοῦν ὁ ἀγαπητός μου γιατρός Λουκᾶς καί ὁ Δημᾶς. Δῶστε τούς χαιρετισμούς μου στούς χριστιανούς τῆς Λαοδικείας , καθώς καί στόν Νυμφᾶ καί στήν ἐκκλησία πού συναθροίζεται στό σπίτι του. Ὃταν διαβάσετε αὐτή τήν ἐπιστολή, στεῖλτε την νά διαβαστεῖ καί στήν ἐκκλησία ταῶν Λαοδικέων, κι ἐσεῖς φροντίστε νά πάρετε τήν ἐπιστολή πού ἒστειλα στή Λαοδίκεια, για νά τή διαβάσετε. Πεῖτε στόν Ἂρχιππο: «πρόσεχε νά ἐκπληρώσεις στό ἀκέραιο τό διακόνημα πού σού ἀνέθεσε ὁ Κύριος». Σᾶς στέλνω κι ἐγώ ὁ Παῦλος χαιρετισμό, γραμμένον μέ τό ἲδιο μου τό χέρι. Μην ξεχνᾶτε στις προσευχές σας τά δεσμά μου. Ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ ἂς εἶναι μαζί σας. Ἀμήν.

Χειροποίητα Εργόχειρα από το Άγιο Όρος και τα Μοναστήρια μας

Ολα τα Αγιορειτικα εργοχειρα εδω

Σχετικά άρθρα με «Απόστολος Κυριακής Γ´ Λουκά 18-10-2020»:

Ευαγγέλιο Κυριακής Δ´ Λουκά 11-10-2020
Ευαγγέλιο Κυριακής Β´ Λουκά 4-10-2020
Απόστολος Κυριακής Β´ Λουκά 4-10-2020
Ευαγγέλιο Κυριακής Α´ Λουκά 27-9-2020
Απόστολος Κυριακής Α´ Λουκά 27-9-2020

Ακολουθήστε μας:
instagram youtube

Μοναστηριακά Προϊόντα

Προσθέστε Σχόλιο