Προσευχή | proseuxi.gr
Αρχική » Κυριακοδρομιο » Ευαγγέλιο Αγίων Θεοφανείων 6-1-2020

Ευαγγέλιο Αγίων Θεοφανείων 6-1-2020

Ευαγγέλιο Αγίων Θεοφανείων 6-1-2020 Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΕ´ Λουκά 26-1-2020 Ευαγγέλιο Κυριακής Τελώνου και Φαρισαίου 9-2-2020

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα των Αγίων Θεοφανείων (Ματθ. Γ´ 13-17) – Η βάφτιση του Ιησού Χριστού

Το Ευαγγέλιο Αγίων Θεοφανείων 6-1-2020

13 Τότε παραγίνεται ὁ ᾿Ιησοῦς ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἐπὶ τὸν ᾿Ιορδάνην πρὸς τὸν ᾿Ιωάννην τοῦ βαπτισθῆναι ὑπ᾿ αὐτοῦ. 14 ὁ δὲ ᾿Ιωάννης διεκώλυεν αὐτὸν λέγων· ἐγὼ χρείαν ἔχω ὑπὸ σοῦ βαπτισθῆναι, καὶ σὺ ἔρχῃ πρός με; 15 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπε πρὸς αὐτόν· ἄφες ἄρτι· οὕτω γὰρ πρέπον ἐστὶν ἡμῖν πληρῶσαι πᾶσαν δικαιοσύνην· τότε ἀφίησιν αὐτόν·

16 καὶ βαπτισθεὶς ὁ ᾿Ιησοῦς ἀνέβη εὐθὺς ἀπὸ τοῦ ὕδατος· καὶ ἰδοὺ ἀνεῴχθησαν αὐτῷ οἱ οὐρανοί, καὶ εἶδε τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ καταβαῖνον ὡσεὶ περιστερὰν καὶ ἐρχόμενον ἐπ᾿ αὐτόν· 17 καὶ ἰδοὺ φωνὴ ἐκ τῶν οὐρανῶν λέγουσα· οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα.

Απόδοση σε νεολληνική το Ευαγγέλιο Αγίων Θεοφανείων

13 Τότε έρχεται ο Ιησούς από τη Γαλιλαία στον Ιορδάνη, εκεί που ήταν ο Ιωάννης, για να βαφτιστεί από αυτόν. 14 Mα ο Ιωάννης τον εμπόδιζε λέγοντας: Εγώ έχω ανάγκη να βαφτιστώ από σένα κι έρχεσαι εσύ σε εμένα; 15 Του αποκρίθηκε τότε ο Ιησούς: Μην επιμένεις τώρα, γιατί το σωστό για μας είναι με τον τρόπο αυτό να εκπληρώσουμε όλο το νόμο. Τότε σταμάτησε να τον εμποδίζει.

16 Βαφτίστηκε, λοιπόν, ο Ιησούς και βγήκε αμέσως από το νερό. Ξαφνικά τότε, οι ουρανοί ανοίχτηκαν γι’ αυτόν και είδε το Πνεύμα του Θεού να κατεβαίνει σαν περιστέρι και να έρχεται πάνω του. 17 Κι ακούστηκε μια φωνή από τους ουρανούς, που έλεγε: Αυτός είναι ο Γιος μου ο αγαπητός, μέσω του οποίου εκδήλωσα την εύνοιά μου!

Βρείτε μοναδικά Αγιορείτικα Κομποσχοίνια από Δάκρυα Παναγίας:

Κομποσχοινια Δακρυα Παναγιας Εδω

Σχετικά άρθρα με «Ευαγγέλιο Αγίων Θεοφανείων 6-1-2020»:

Απόστολος Αγίων Θεοφανείων 6-1-2020
Ευαγγέλιο Κυριακής μετά της Χριστού Γεννήσεως 29-12-2019
Απόστολος Κυριακής μετά της Χριστού Γεννήσεως 29-12-2019
Ευαγγέλιο Κυριακής προ της Χριστού Γεννήσεως 22-12-2019
Απόστολος Κυριακής προ της Χριστού Γεννήσεως 22-12-2019

Ακολουθήστε μας:
instagram youtube

Προσθέστε Σχόλιο