Προσευχή | proseuxi.gr
Ευαγγέλιο Κυριακής μετά της Χριστού Γεννήσεως 26-12-2021 Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΒ´ Λουκά 16-1-2022
Αρχική » Κυριακοδρομιο » Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΒ´ Λουκά 16-1-2022

Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΒ´ Λουκά 16-1-2022

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής ΙΒ´ Λουκά (Λουκ. ιζ´ 12-19) Δέκα λεπρών

Το Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΒ´ Λουκά 16-1-2022

Tῷ καιρῷ ἐκείνῳ, εἰσερχομένου αὐτοῦ εἴς τινα κώμην ἀπήντησαν αὐτῷ δέκα λεπροὶ ἄνδρες, οἳ ἔστησαν πόρρωθεν, καὶ αὐτοὶ ἦραν φωνὴν λέγοντες· ᾿Ιησοῦ ἐπιστάτα, ἐλέησον ἡμᾶς. καὶ ἰδὼν εἶπεν αὐτοῖς· πορευθέντες ἐπιδείξατε ἑαυτοὺς τοῖς ἱερεῦσι. καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ὑπάγειν αὐτοὺς ἐκαθαρίσθησαν.

εἷς δὲ ἐξ αὐτῶν, ἰδὼν ὅτι ἰάθη, ὑπέστρεψε μετὰ φωνῆς μεγάλης δοξάζων τὸν Θεόν, καὶ ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ εὐχαριστῶν αὐτῷ· καὶ αὐτὸς ἦν Σαμαρείτης. ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν· οὐχὶ οἱ δέκα ἐκαθαρίσθησαν; οἱ δὲ ἐννέα ποῦ; οὐχ εὑρέθησαν ὑποστρέψαντες δοῦναι δόξαν τῷ Θεῷ εἰ μὴ ὁ ἀλλογενὴς οὗτος; καὶ εἶπεν αὐτῷ· ἀναστὰς πορεύου· ἡ πίστις σου σέσωκέ σε.

Απόδοση σε νεολληνική το Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΒ´ Λουκά

Εκεῖνο τόν καιρό, καθώς, λοιπόν, έμπαινε σ’ ένα χωριό, τον συνάντησαν δέκα λεπροί άντρες, που στάθηκαν σε απόσταση, κι άρχισαν να φωνάζουν δυνατά: Ιησού, Κύριε, σπλαχνίσου μας. Κι αφού τους είδε, τους είπε: Πηγαίνετε να σας δουν οι ιερείς. Και την ώρα που πήγαιναν, καθαρίστηκαν.

Τότε ένας απ’ αυτούς, μόλις είδε ότι γιατρεύτηκε, γύρισε πίσω δοξολογώντας τον Θεό με δυνατή φωνή κι έπεσε μπρούμυτα στα πόδια του Ιησού ευχαριστώντας τον. Κι αυτός ήταν Σαμαρείτης. Του μίλησε τότε ο Ιησούς και του είπε: Δεν καθαρίστηκαν και οι δέκα; Οι άλλοι εννιά πού είναι; Δε βρέθηκαν άλλοι να επιστρέψουν και να δοξάσουν το Θεό, παρά μόνο αυτός ο αλλογενής; Έπειτα του είπε: Σήκω και πήγαινε. Η πίστη σου σε έσωσε.

Χειροποίητα Εργόχειρα από το Άγιο Όρος και τα Μοναστήρια μας

Ολα τα Αγιορειτικα εργοχειρα εδω

Σχετικά άρθρα με «Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΒ´ Λουκά 16-1-2022»:

Απόστολος Κυριακής ΙΒ´ Λουκά 16-1-2022
Ευαγγέλιο Κυριακής μετά τα Φώτα 9-1-2022
Απόστολος Κυριακής μετά τα Φώτα 9-1-2022
Ευαγγέλιο Κυριακής μετά της Χριστού Γεννήσεως 26-12-2021
Απόστολος Κυριακής μετά της Χριστού Γεννήσεως 26-12-2021

Ακολουθήστε μας:
youtube

Προσθέστε Σχόλιο